Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabíjení mobilních telefonů ve značkových obchodech Vodafonu

  • Vodafone nabízí ve všech svých značkových obchodech zákazníkům možnost dobít si zdarma baterii mobilního telefonu. Tato možnost však není nabízena ve Vodafone kiosku (OC Nový Smíchov a Praha 5 - Metropole Zličín) a ve franšízových prodejnách.
  • Vodafone provede nabití telefonu pouze v případě, že má k dispozici nabíječku kompatibilní s mobilním telefonem zákazníka. Vodafone zaručuje, že má k dispozici nabíječky pro všechny typy telefonů značky Nokia a SonyEricsson. U ostatních značek telefonů provede Vodafone nabití baterie telefonu pouze v případě, že zákazník bude mít vlastní kompatibilní nabíječku.
  • Možnost využití nabídky je vždy omezena aktuální kapacitou prodejny, zejména počtem nabíječek, které jsou v dané prodejně k dispozici. Na nabití telefonu nevzniká automaticky nárok.
  • Každý, kdo bude v prodejně Vodafonu požadovat nabití svého telefonu, musí z něj nejprve vyjmout SIM kartu. K uložení SIM karty poskytne Vodafone zájemci zdarma speciální obálku. Možnost úschovy SIM karty Vodafone nenabízí.
  • Se zájemcem o nabití telefonu bude sepsán formulář, ve kterém budou uvedeny osobní a kontaktní údaje majitele telefonu, stejně jako základní údaje vztahující se k telefonu. Podpisem formuláře zájemce uděluje Vodafonu souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu 6 měsíců. Údaje budou Vodafonem zpracovávány výlučně za účelem vyřízení žádosti o nabití telefonu a dále k zajištění případných souvisejících kroků (např. v případě, že nedojde k vyzvednutí telefonu). Poskytnutí údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být žádosti o nabití telefonu vyhověno. Poskytnuté údaje nebudou využívány k žádným marketingovým účelům.
  • Každý, jehož žádosti o nabití telefonu bude vyhověno, obdrží od zaměstnance prodejny štítek s identifikačním číslem, který je povinen zabezpečit proti ztrátě a krádeži.Mobilní telefon bude následně vrácen jen oproti vrácení tohoto štítku. V případě jeho ztráty se majitel telefonu musí identifikovat svým občanským průkazem či pasem (v takovém případě bude telefon vrácen tehdy, když se údaje se na formuláři budou shodovat s údaji uvedenými v předloženém dokladu). Vodafone neodpovídá majiteli telefonu za škodu v případě, že telefon bude vrácen jiné osobě oproti vrácení štítku.
  • Telefon je nutné vyzvednout v den, kdy byl předán Vodafonu k nabití. Pokud si telefon jeho vlastník nevyzvedne do šesti (6) měsíců ode dne, kdy k tomu byl povinen, je Vodafone oprávněn telefon na náklady jeho majitele prodat. V takovém případě je Vodafone oprávněn odečíst si náklady na uskladnění telefonu, jakož i náklady prodeje.
  • Vodafone se zavazuje s mobilním telefonem nakládat s náležitou péčí a k nabíjení použít pouze značkovou nabíječku odpovídající danému typu telefonu. V případě, že je telefon zjevně vadný, poškozený či poškrábaný nebo nemá originální baterii vyhrazuje si Vodafone právo jeho přijetí odmítnout. Vodafone neodpovídá za to, že nabití baterie telefonu nebude z jakéhokoliv důvodu provedeno (např. z důvodu výpadku elektrické energie, nefunkčnosti telefonu apod.). Vodafone také neručí za žádnou vadu telefonu, která nebyla prokazatelně způsobena Vodafonem. Vzhledem k tomu je majitel telefonu povinen při převzetí telefonu přezkoumat telefon, zda nevykazuje jakékoli vady způsobené Vodafonem při nabíjení a upozornit na tyto vady bezodkladně Vodafone. Vodafone neručí za data uložená v mobilním telefonu a neodpovídá za jejich ztrátu při nabíjení.
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv tuto nabídku omezit či ukončit, a to bez uvedení důvodu. Změna či ukončení budou platné ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem vyvěšení na internetových stránkách Vodafonu www.vodafone.cz a plně nahrazují podmínky ze dne 19.2.2007.