Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabíjení mobilních telefonů ve značkových obchodech Vodafonu

  1. Vodafone nabízí ve všech svých značkových obchodech zákazníkům možnost dobít si zdarma baterii mobilního telefonu. Tato možnost však není nabízena ve Vodafone kiosku (OC Nový Smíchov a Praha 5 - Metropole Zličín) a ve franšízových prodejnách.
  2. Vodafone provede nabití telefonu pouze v případě, že má k dispozici nabíječku kompatibilní s mobilním telefonem zákazníka. Vodafone zaručuje, že má k dispozici nabíječky pro všechny typy telefonů značky Nokia a SonyEricsson. U ostatních značek telefonů provede Vodafone nabití baterie telefonu pouze v případě, že zákazník bude mít vlastní kompatibilní nabíječku.
  3. Možnost využití nabídky je vždy omezena aktuální kapacitou prodejny, zejména počtem nabíječek, které jsou v dané prodejně k dispozici. Na nabití telefonu nevzniká automaticky nárok.
  4. Každý, kdo bude v prodejně Vodafonu požadovat nabití svého telefonu, musí z něj nejprve vyjmout SIM kartu. K uložení SIM karty poskytne Vodafone zájemci zdarma speciální obálku. Možnost úschovy SIM karty Vodafone nenabízí.
  5. Se zájemcem o nabití telefonu bude sepsán formulář, ve kterém budou uvedeny osobní a kontaktní údaje majitele telefonu, stejně jako základní údaje vztahující se k telefonu. Podpisem formuláře zájemce uděluje Vodafonu souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to na dobu 6 měsíců. Údaje budou Vodafonem zpracovávány výlučně za účelem vyřízení žádosti o nabití telefonu a dále k zajištění případných souvisejících kroků (např. v případě, že nedojde k vyzvednutí telefonu). Poskytnutí údajů je dobrovolné, bez jejich poskytnutí však nemůže být žádosti o nabití telefonu vyhověno. Poskytnuté údaje nebudou využívány k žádným marketingovým účelům.
  6. Každý, jehož žádosti o nabití telefonu bude vyhověno, obdrží od zaměstnance prodejny štítek s identifikačním číslem, který je povinen zabezpečit proti ztrátě a krádeži.Mobilní telefon bude následně vrácen jen oproti vrácení tohoto štítku. V případě jeho ztráty se majitel telefonu musí identifikovat svým občanským průkazem či pasem (v takovém případě bude telefon vrácen tehdy, když se údaje se na formuláři budou shodovat s údaji uvedenými v předloženém dokladu). Vodafone neodpovídá majiteli telefonu za škodu v případě, že telefon bude vrácen jiné osobě oproti vrácení štítku.
  7. Telefon je nutné vyzvednout v den, kdy byl předán Vodafonu k nabití. Pokud si telefon jeho vlastník nevyzvedne do šesti (6) měsíců ode dne, kdy k tomu byl povinen, je Vodafone oprávněn telefon na náklady jeho majitele prodat. V takovém případě je Vodafone oprávněn odečíst si náklady na uskladnění telefonu, jakož i náklady prodeje.
  8. Vodafone se zavazuje s mobilním telefonem nakládat s náležitou péčí a k nabíjení použít pouze značkovou nabíječku odpovídající danému typu telefonu. V případě, že je telefon zjevně vadný, poškozený či poškrábaný nebo nemá originální baterii vyhrazuje si Vodafone právo jeho přijetí odmítnout. Vodafone neodpovídá za to, že nabití baterie telefonu nebude z jakéhokoliv důvodu provedeno (např. z důvodu výpadku elektrické energie, nefunkčnosti telefonu apod.). Vodafone také neručí za žádnou vadu telefonu, která nebyla prokazatelně způsobena Vodafonem. Vzhledem k tomu je majitel telefonu povinen při převzetí telefonu přezkoumat telefon, zda nevykazuje jakékoli vady způsobené Vodafonem při nabíjení a upozornit na tyto vady bezodkladně Vodafone. Vodafone neručí za data uložená v mobilním telefonu a neodpovídá za jejich ztrátu při nabíjení.
  9. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv tuto nabídku omezit či ukončit, a to bez uvedení důvodu. Změna či ukončení budou platné ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  10. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem vyvěšení na internetových stránkách Vodafonu www.vodafone.cz a plně nahrazují podmínky ze dne 19.2.2007.

Vytisknout