Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky Business tarifů určených pro firemní zákazníky (účinné od 1. 10. 2020)

 1. Nabídka Business tarifů pro firemní zákazníky je určena všem novým i stávajícím firemním zákazníkům – podnikatelům, kteří využívají rámcovou smlouvu, a vztahuje se na telefonní čísla, která jsou/budou zařazena pod právní rámec této smlouvy (dále jen „Tarify“). Tato nabídka není určena pro zákazníky OneNet.
 2. Nabídku tvoří 5 pevně přednastavených kombinací služeb pro firemní zákazníky (tarif Business Mini, Business Basic, Business Light, Business Smart, Business Platinum), které zákazník již využívá, nebo si nově pořídí.

  Jedná se o následující Tarify:
  1. Business Mini – balíček 20 minut do všech sítí, VPN Firma neomezeně, Zvýhodněná sazba 1, která zákazníkovi přináší volání za 3,49 Kč za minutu po provolání minut v rámci balíčku
  2. Business Basic – balíček 50 minut do všech sítí, balíček 50 SMS Fér, VPN Firma neomezeně, Zvýhodněná sazba 1, která zákazníkovi přináší volání za 3,49 Kč za minutu po provolání minut v rámci balíčku
  3. Business Light – balíček 100 minut Fér nabízející 100 minut volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, balíček Internet v mobilu (150 MB), VPN Firma neomezeně, Zvýhodněná sazba 1, která zákazníkovi přináší volání za 3,49 Kč za minutu po provolání minut v rámci balíčku
  4. Business Smart – balíček 250 minut volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, balíček Připojení pro mobil super (300 MB), VPN Firma neomezeně, Zvýhodněná sazba 1, která zákazníkovi přináší volání za 3,49 Kč za minutu po provolání minut v rámci balíčku
  5. Business Platinum – balíček Volání neomezeně + zahraničí 1000, které nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla) a 1000 volných minut na volání do zemí Regionu 1 + Andorry, Kanady, Monaka, San Marina, Švýcarska a USA s vteřinovou tarifikací, balíček Volání v zahraničí 600 minut – Zóna 1, který nabízí 600 minut na příchozí a odchozí hovory v Zóně 1 (nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí a je účtováno vteřinovou tarifikací pro příchozí hovory, pro odchozí hovory 30 + 1), balíček Neomezené SMS Fér, Mobilní připojení Turbo, Připojení v zahraničí 1 GB, který nabízí čerpání dat ve státech patřící do Zóny 1 (nevyčerpané volné jednotky se nepřevádějí, účtování po vyčerpání stanoveného objemu dat je 10 kB + 10 kB v případě WAP připojení, 100 kB +100 kB pro internetové připojení), VPN Firma neomezeně, 1 licence služby Mobilní zabezpečení.
 3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např. MMS, balíček Kamarádi a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.
 4. Tarify nelze kombinovat s balíčky sdílených minut, balíčky sdílených SMS, s nabídkami Volání v zahraničí 600 minut - Zóna 1, Připojení v zahraničí 300 MB, Připojení v zahraničí 1 GB, tarify Business Red, Business se vším všudy, Business Red Premium, Volání neomezeně + zahraničí 600 min, Volání neomezeně + zahraničí 1000 min, Volání neomezeně + zahraničí 10000 min, 600 minut Fér, Neomezené volání Fér, VPN Firma Neomezeně, 0 minut Fér, nabídkou Promo Sólo natrvalo, Po svém, Sólo, s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s tarify Vodafone Passport data na den/měsíc, Vodafone Passport, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Flexidata, Připojení telemetrie a internet, Neomezené volání v síti.
 5. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace, případně si zruší službu Vodafone World Roaming či si aktivuje službu Vodafone Roaming na den u tarifu Business Platinum), dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc.
 6. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).
 7. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.
 8. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období). V případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek bude naúčtována pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány.
 9. Při změnách/rušení Tarifů nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn., že deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází.
 10. U balíčků obsahující neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.
 11. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.
 12. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období. Společnost Vodafone si dále vyhrazuje právo omezit služby v případě podezření, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě doúčtování.
 13. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.
 14. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.
 15. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 16. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 17. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.

Vytisknout