Vodafone

Zveřejnění Vašich údajů v telefonním seznamu a jejich zpoplatnění

UPOZORNĚNÍ: V současné době nemá žádný vydavatel Jednotného telefonního seznamu se společností Vodafone uzavřenu smlouvu o předávání údajů pro účely jejich zveřejnění v takovém seznamu. Z toho důvodu Vodafone aktuálně neshromažďuje souhlasy účastníků nutné pro zveřejnění údajů, neshromažďuje žádné další doplňkové údaje pro zveřejnění v Jednotném telefonním seznamu a ani tyto údaje jeho vydavateli nepředává ke zveřejnění. Informace uvedená v odkazu níže není proto v současné době platná a relevantní.

V případě potřeby se můžete obrátit přímo na vydavatele telefonního seznamu.