Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Osobní a firemní - ke stažení

Informace dle zákona

Tady máte informace, jejichž zveřejnění nám ukládá zákon o elektronických komunikacích. A když to říká zákon...

V této části naleznete informace, jejichž zveřejnění ukládá společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) zákon o elektronických komunikacích v § 86 odst. 4. Jedná se o auditní závěry ověření shody výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů s metodikou vydanou Českým telekomunikačním úřadem jako OOP/4/03.2006-3.