Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Soutěž o magnetky

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Získejte kontrolu nad svým účtem“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook, Twitter ani Google.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž je odstartována 28. 4. 2013 v 19. hodin zveřejněním soutěžní otázky na některém z firemních profilů Vodafonu na Facebooku (http://facebook.com/VodafoneCZ), Twitteru (http://twitter.com/Vodafone_CZ) nebo Google+ (http://google.com/+VodafoneCZ). Soutěž končí určením všech výherců, nejpozději však 24 hodin po vyhlášení.

2.2 Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu ust. §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.

3. Ppravidla soutěže

3.1 Soutěž je založena na principu vědomostní soutěže, výherci se stanou soutěžící, jejichž správná odpověď na soutěžní otázku bude pořadateli doručena v určitém předem stanoveném pořadí.

3.2 Soutěžní otázka bude oznámena na profilech Vodafonu na sociálních sítích Twitter, Facebook a Google+.

3.3 Správnou odpověď na soutěžní otázku musí soutěžící poslat na e-mail soutez@vodafone.cz.

3.4 O správnosti odpovědi rozhoduje pořadatel soutěže.

3.5 Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.

4. Výhry, podmínky získání výher

4.1 Do soutěže bylo vloženo 10 výher – sad magnetek na ledničku. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu během soutěže.

4.2 Výhercem se stává soutěžící, jehož e-mail se správnou odpovědí přijal pořadatel v jednom z těchto pořadí (podle času doručení e-mailu): 7., 17., 27., 37., 47., 57., 67., 77., 87., 97. v pořadí.

4.3 Soutěžícímu je počítán pouze první e-mail se správnou odpovědí. Na další e-maily se správnou odpovědí nebude brán zřetel a nebudou zahrnuty do celkového počtu správných odpovědí.

4.4 Výherci budou vyrozuměni e-mailem a požádáni o zaslání jména, příjmení a poštovní adresy pro doručení výhry. Pokud pořadateli nepošlou údaje pro zaslání výhry do 7 dní od ukončení soutěže, výhra propadá ve prospěch pořadatele.

4.5 Vodafone je oprávněn zveřejnit jména, příjmení a města bydliště výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Vytisknout