Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže v rámci kampaně „Buďte v tom spolu až po uši“

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž v rámci kampaně „Buďte v tom spolu až po uši“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. KDE SI ZASOUTĚŽÍTE
  Zasoutěžit si můžete ve všech Prodejnách Vodafonu od 18. 2. 2019 do 30. 4. 2019. Seznam našich Prodejen a otvírací doby najdete na www.vodafone.cz/prodejny (dále jen „Prodejny“)
 3. KDO SI S NÁMI MŮŽE ZASOUTĚŽIT
  Soutěže se můžete zúčastnit, pouze pokud jste zákazníkem Vodafonu, starším 18 let a účastníte se jako fyzická osoba (tzn. nejednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou během Doby Soutěže. Soutěž je vyhodnocována zvlášť za každou Prodejnu.
 4. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ A CO MŮŽETE VYHRÁT
  Soutěž je založena na náhodném vylosování Výhry. Vy se do ní můžete zapojit prostřednictvím tabletu, který je umístěn u pokladny v prodejně. Po kliknutí na tlačítko „Zkusit štěstí“ systém následně náhodně vygeneruje Výhru nebo cenu útěchy.
  V Soutěži si můžete vylosovat následující Výhry, které jsou k dispozici pouze do vydání zásob:
  • telefon Huawei P smart 2019
  • Vodafone Music Pass na první 3 měsíce zdarma,
  • audio rozdvojku pro sluchátka
  • a cenu útěchy v podobě vtipu.
 5. KDY VÁM PŘEDÁME VÝHRU A DETAILY K VÝHRÁM
  Předání či aktivace Výhry proběhne ihned po splnění podmínek stanovených těmito Pravidly na Prodejně. Jako soutěžící máte samozřejmě právo odmítnout převzetí či aktivaci vylosované Výhry.

  Telefon Huawei P smart 2019
  V případě této Výhry musíte vyplnit a podepsat Předávací protokol. Více informací u prodejního týmu.

  Aktivace Vodafone Music Pass na první 3 měsíce zdarma
  Pro aktivaci Výhry Vodafone Music Pass na 3 měsíce zdarma, musíte využívat služby Vodafonu, které jsou kombinovatelné se službou Vodafone Music Pass. S touto Výhrou získáte možnost využívat Vodafone Music Pass se 100% slevou po 3 celá zúčtovací období. Vždy záleží, kdy je vám Vodafone Music Pass aktivován v závislosti na vašem zúčtovacím období. Například: Máte zúčtovací období 4. den v měsíci a Music Pass je vám aktivován 10. 3. 2019. Můžete ho tedy využívat od 10. 3. 2019 do 3. 7. 2019 se 100% slevou. Tzn. po dobu probíhajícího zúčtovacího období a poté po celá 3 následující zúčtovací období. Pokud poté službu nezrušíte, od 4. 7. 2019 bude služba zpoplatněna standardní cenou 99 Kč měsíčně. Vodafone Music Pass je možné si kdykoli deaktivovat, a to v aplikaci Můj Vodafone, v internetové samoobsluze Můj Vodafone, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu *77. Pokud využíváte placenou verzi Vodafone Music Pass a chcete využít této Výhry, je nutné nejdříve placenou měsíční verzi deaktivovat. Více najdete v podmínkách služby.

  Hodnotu výher nelze vyplatit v penězích a výhry nejsou soudně vymahatelné. Berte prosím na vědomí, že výhra pro vás může mít daňové dopady, a s jejím převzetím a užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 6. CO JE DOBRÉ VĚDĚT
  Kliknutím na tlačítko „Zkusit štěstí“ potvrzujete svůj souhlas s podmínkami této soutěže.

  Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

  Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na Prodejně, kde Soutěž probíhá. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 7. OD KDY PLATÍ PRAVIDLA
  Tato Pravidla jsou platná a účinná od 18. 2. 2019 do 1. 5. 2019.

Vytisknout