Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Trpaslík na cestách”

  1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone”) v době od 23.9. do 7.11.2008.
  2. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15-ti let, která v době od 23.9. do 13.10.2008 nahraje svoji koláž do on-line fotogalerie. Koláž s trpaslíkem je možné nahrát po vyplnění registračního formuláře.

    Počet fotografií zaslaných jedním soutěžícím není omezen. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafonu a osoby těmto osobám blízké (§ 116 občanského zákoníku).
  3. Porota složená ze zástupců Vodafonu do 14.10.2008 vybere 25 nejlepších soutěžních koláží podle těchto kritérií: zajímavost, vtipnost a originalita fotografie. Takto vybrané fotografie budou umístěny v sekci: http://www.vodafone.cz/osobni/jdetoijinak/, kde v době od 14.10 do 2.11.2008 bude probíhat hlasování o nejlepší fotografii. Hlasovat může každý registrovaný, ovšem jen jednou dle zadané emailové adresy.
  4. Vodafone do 5.11.2008 zveřejní na http://www.vodafone.cz/osobni/jdetoijinak/ pořadí nejlepších 10 fotografií podle počtu získaných hlasů. V případě, že by více fotografií dostalo stejný počet hlasů, rozhoduje o pořadí jejich umístění porota podle kritérií uvedených výše. Výhry v soutěži: 1. místo: iPhone s Vodafone kartou s přednabitým kreditem 2100 Kč, 2. - 10. místo: Vodafone karta s přednabitým kreditem ve výši 2100 Kč. Výherce bude kontaktován Vodafonem e-mailem a dotázán na údaje pro zaslání výhry poštou (jméno, příjmení a adresa). Nesdělí-li výherce Vodafonu údaje potřebné pro předání výhry, nebo nepodaří-li se výhru doručit, propadá výhra ve prospěch Vodafonu. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
  5. Nahráním fotografie vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a potvrzuje, že má zajištěna všechna práva k fotografii (zejm. autorská a osobnostní práva) a použitím fotografie Vodafonem nebudou poškozena práva třetích osob. Vodafone je oprávněn s fotografií neomezeně nakládat, zejména ji používat pro své marketingové a obchodní účely. Vodafone je oprávněn vyloučit ze soutěže fotografie vulgární, v rozporu s dobrými mravy, porušující zákony nebo poškozující jiné subjekty.
  6. Soutěžící poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail pro účely organizace soutěže a marketingu a zasílání nabídek obchodu a služeb. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Vodafonu; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  7. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při zpracování fotografií zaslaných soutěžícími. Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže, a to včetně jejího přerušení či ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  8. Tato pravidla jsou platná a účinná od 23.9.2008.

Vytisknout