Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže se společností Emirates o zájezd do Dubaje v sekci Moje nabídky

 1. Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž v sekci Moje nabídky (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 21. 11. 2017 do 17. 12. 2017. (dále jen „Doba soutěže“). Pořadatel si vyhrazuje právo změnit Dobu trvání soutěže.
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky, je účastníkem služeb elektronických komunikací poskytovaných společnosti Vodafone a který se v Době soutěže přihlásí do mobilní aplikace Můj Vodafone (dále jen „Soutěžící“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadateli doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Úkolem soutěžícího je zodpovědět otázky, které Pořadatel zveřejní v aplikaci Můj Vodafone v sekci Moje nabídky. Zodpovězením otázky se rozumí odeslání soutěžního formuláře. Každý soutěžící může odeslat soutěžní formulář za Dobu soutěže jen jednou. Ze správných odpovědí bude vybrán výherce (dále jen „Výherce“). Výběr je založen na náhodném výběru ze všech Soutěžících. 
 5. Výhra. Předmětem výhry je zájezd do Dubaje pro čtyři osoby (2 dospělí a dvě děti do 15 let) na 5 nocí včetně cesty. Zájezd obsahuje letenky v ekonomické třídě, úhradu letištních tax, ubytování v luxusním hotelu v Dubaji s polopenzí (bez nápojů), transfery dle programu, vstupy pro čtyři osoby do Dubai Parks and Resort, Burj Khalifa a Desert Safari. Cesta musí být uskutečněna v období 2. – 31. 1. 2018 (dále jen „Výhra“).
 6. Slevy na letenky. Po Dobu soutěže můžou Soutěžící využít nabídku letenek se slevou od společnosti Emirates na trase Praha – Dubaj ve výši 15 % pro ekonomickou třídu a 8 % pro business třídu. Sleva se vztahuje na všechny tarify Saver, Flex a Flex +. Tato nabídka platí pro letenky s datem odletu do 30. 3. 2018. Letenky je možné zakoupit pouze na rezervační stránce www.emirates.cz/cz/vodafone
 7. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude Výherce informovat o výhře telefonickým hovorem na kontaktní telefonní číslo, které Soutěžící uvede v soutěžním formuláři, nejpozději do 5 dnů od ukončení soutěže. S Pořadatelem se následně dohodne na způsobu předání Výhry.
 8. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná. Pro uplatnění a předání výhry, Výherce sdělí pořadateli jméno a příjmení, telefonní číslo, email adresu a adresu bydliště. Výherce dále bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 9. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 10. Pokud nebude možné Výherce kontaktovat do 5 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.
 11. Dárkový voucher. Prvních 100 rezervací s odletem do 30. 1. 2018 získá dárkový voucher do celého Dubai Mall v hodnotě AED 150. Platnost voucheru je do 31. 1. 2018. Voucher bude předán v den odletu na přepážce Emirates na letišti Václava Havla v Praze na dané jméno cestujícího. 
 12. Souhlas Soutěžícího. Přihlášením do mobilní aplikace Můj Vodafone a vstupem do sekce „Moje nabídky“ vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a bere na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po Dobu soutěže bude Pořadatel zpracovávat jeho telefonní číslo, případně další údaje, které Pořadateli poskytne. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat Pořadatele o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 13. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 14. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře, za doručení e-mailové zprávy dle čl. 7 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 15. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.
 16. Aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz.
 17. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 21. 11. 2017. 

Vytisknout