Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže s Electronic Arts na Vodafone live!

Pořadatelem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. Soutěže se může zúčastnit zákazník Vodafonu, který si v době od 28.2.2009 23:59 do 31.3.2008 23:59 stáhne z portálu Vodafone live! alespoň jednu hru od Electronic Arts dle svého výběru.

Výherce 1. ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 2. Výhercem se stane účastník soutěže, jehož pořadí se shoduje s výsledkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa).

Výherci 2.-5. ceny budou stanoveni dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 5. Výherci se stanou ti účastníci soutěže, jejichž pořadí se shoduje s výsledkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa)a jeho 2. až 4. násobkem.

Výherci budou určeni podle pořadí stažení hry k okamžiku ukončení soutěže. Výherci budou do 14 dnů po ukončení soutěže telefonicky kontaktováni na telefonním čísle, ze kterého proběhlo stažení hry, za účelem sjednání způsobu převzetí výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 14 dnů po skončení soutěže, výhra propadá ve prospěch Vodafonu. Soutěžící souhlasí se zpracováním telefonního čísla, jména, příjmení a adresy pro účely organizace soutěže. Vodafone neodpovídá za to, že se soutěžící nemohl zúčastnit soutěže v důsledku technického selhání nebo zahlcení provozu v sítích elektronických komunikací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic a.s.. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit.

Vytisknout