Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže Rodinný tarif Red+

 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Rodinný tarif Red+“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 6064 (dále jako „pořadatel“). Organizačním zajištěním hry pověřil pořadatel v rozsahu její prezentace v rozhlasovém vysílání až do fáze výběru výherců společnost EVROPA 2, spol. s r.o. se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ 12000, IČO 15891283, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 1856.
 2. Soutěž probíhá ve dnech od 28. 9. 2015 do 2. 10. 2015, vždy každý den v době Ranní show Rádia Evropa 2 v době mezi 6:00 a 9:00 hod.  s tím, že každý soutěžní den je vyhodnocen zvlášť.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 18 let (dále jen „soutěžící“). Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci pořadatele i ti, kteří jeho zákazníky nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, zaměstnanci společnosti EVROPA 2, spol. s r.o., osoby, které se podílí na pořádání této soutěže, a osoby uvedeným osobám blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou. Z účasti ve hře jsou dále vyloučeny osoby, které získaly v době posledních 60dnů jakoukoliv výhru v rámci hry pořádané nebo organizované ve vysílání stanice Evropa 2, Dance radio a Frekvence 1.
 4. Každý soutěžní den udělí pořadatel v soutěži tuto výhru – 4 kusy telefonu Vodafone Smart speed 6 a jeden tarif Red+ zdarma na 2 roky (tzn. se slevou 100%).
 5. Každý soutěžní den získá výhru ten soutěžící, který se dovolá na výzvu moderátorů pořadu Ranní show oznámenou ve vysílání v čase mezi 6:00 – 9:00 hodinou na telefonní číslo +420 257 400 888 jako první v pořadí a v limitu 10 sekund správně zodpoví vědomostní soutěžní otázku položenou moderátory (dále jen „výherce“). V případě, že soutěžící, který se dovolal jako první v pořadí, výhru nezískal, pokračuje hra za stejných podmínek pro dalšího soutěžícího, který se dovolal jako nejbližší následující. V případě, že ani tento soutěžící výhru nezískal, pokračuje hra za stejných podmínek pro soutěžícího, který se dovolal jako další nejbližší následující. V případě, že ani tento soutěžící výhru nezískal, přesunuje se výhra do dalšího soutěžního dne, nebo, jedná – li se o poslední soutěžní den, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 6. Splní – li podmínky pro získání výhry několik soutěžících, náleží výhra tomu, kdo je splnil nejdříve; nelze – li výherce takto určit proto, že podmínky splnilo více soutěžících současně, propadá výhra ve prospěch pořadatele.
 7. Výherce bude vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů – jména, příjmení a telefonního čísla, na kterém bude následně pořadatelem kontaktován za účelem dohody o tom, na které prodejně pořadatele a kdy si výhru převezme.
 8. Pořadatel je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště a fotografii výherce na svých sociálních sítích  Twitter a Facebook.
 9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly, souhlasí s pořízením zvukového záznamu týkajícího se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy a poskytuje pořadateli dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – jména a příjmení, a pro případ, že se stane výhercem též telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 2 měsíců od ukončení soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla pořadatele; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k  údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 10. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné, ani směnitelné za hotovost. Výhru nelze přenechat jiné osobě. Výhru je možné čerpat pouze jako celek, nelze tedy čerpat pouze telefony nebo naopak pouze tarif. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené pořadatelem, nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. Výherce bere na vědomí, že podmínkou pro čerpání výhry je uzavření nepísemné smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací s pořadatelem. Je-li výhercem stávající zákazník pořadatele s tarifem Red+, u kterého aktuálně využívá nějaké speciální zvýhodnění, aktivací 100% slevy na Red+ na 2  roky (získané v rámci soutěže) se stávající slevy ruší a je nelze opětovně nárokovat. Sleva 100 % bude u stávajícího zákazníka aktivována na zákazníkem uvedené telefonní číslo a v průběhu jejího využívání ji není možné přenášet na jiné telefonní číslo.
 11. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely pořadatele po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli před splněním podmínek pro získání výhry, příslib výhry v této soutěži odvolat. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 13. Tato verze pravidel je platná a účinná od 28. 9. 2015.

Vytisknout