Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „#roamingneresim“

Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „„#roamingneresim“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

 1. Společnost Vodafone pořádá soutěž ve spolupráci s marketingovou agenturou McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem Riegrovy Sady 28, 120 00, Praha 2, IČO 17046041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 2080 (dále jen „agentura“).
 2. Soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Instagram ani se společností Facebook.
 3. Soutěž probíhá v době od 26. 6. 2016 00:00 hod. do 28. 8. 2016 23:59 hod., a to v následujících kolech:
  1. kolo: 26.6. - 3.7.
  2. kolo: 4. - 10.7.
  3. kolo: 11.- 17.7.
  4. kolo: 18. - 24.7.
  5. kolo: 25. - 31.7.
  6. kolo: 1.- 7.8.
  7. kolo: 8.- 14.8.
  8. kolo: 15.- 21.8.
  9. kolo: 22. - 28.8.
 4. Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že v době konání soutěže odešle v rámci soutěže svůj soutěžní příspěvek splňující jedno z 5 témat: zmrzliny na cestách, létající nohy, žvýkačkové bubliny, portréty bez tváře, pouliční život (dále jen „soutěžní příspěvek“) na svůj instagramový profil, a tento označí hashtagem #roamingneresim. Soutěžní příspěvek musí být pořízen v rámci evropských zemí (kromě České republiky) konkrétně: Andorra, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Manský ostrov, Martinik, Mayotte, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán, Velká Británie. Vodafone si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní příspěvky, u kterých se důvodně domnívá, že tuto podmínku nesplňují. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Vodafone (https://instagram.com/vodafonecz/). 
 5. Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že v době konání soutěže odešle v rámci soutěže svůj soutěžní příspěvek splňující jedno z 5 témat: zmrzliny na cestách, létající nohy, žvýkačkové bubliny, portréty bez tváře, pouliční život (dále jen „soutěžní příspěvek“) na svůj instagramový profil, a tento označí hashtagem #roamingneresim. Účastníci soutěže musí mít vytvořený veřejný osobní instagramový profil a sledovat český instagramový profil značky Vodafone (https://instagram.com/vodafonecz/)
 6. Výherce každé kategorie bude každý týden vybrán porotou na straně pořadatele soutěže, porota se skládá ze 3 členů. Výběr bude proveden na základě nejvíce kreativního a esteticky zajímavého zpracování soutěžního příspěvku. Výherce bude o své výhře informován nejdříve následující den, nejpozději pak do pěti dnů po skončení daného soutěžního kola v aplikaci Instagram s výzvou, aby kontaktoval pořadatele soutěže přes soukromou zprávu na Instagramu či Facebooku, případně na e-mailu a dohodl detaily k předání výhry. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 30 dnů od data doručení adresy. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování či čerpání výhry. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat soudně.
  Výhru tvoří:
  Cestovní balíček značky Yenkee, obsahující powerbanku, selfie tyč, cestovní USB nabíječku a nabíjecí kabely.
 7. Každý soutěžící může vytvořit neomezené množství soutěžních příspěvků, avšak vyhrát může v rámci soutěže pouze jednou.
 8. Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, kterého opět vybere porota.
 9. Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.
 10. Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému soutěžícímu k získání výhry.
 11. Sdílením soutěžního příspěvku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 12. Soutěžící sdílením soutěžního příspěvku souhlasí s tím, že pořadatel může zveřejnit vybrané soutěžní příspěvky na internetových stránkách pořadatele, na jeho profilu na síti Instagram a na síti Facebook.
 13. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a pro marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 14. Soutěžící odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky pro zveřejnění na síti Instagram a Facebook (zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah), neporušuje platné právní předpisy, není v rozporu s dobrými mravy, nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele.
 15. Soutěžící prohlašuje, že je autorem soutěžního příspěvku (fotografie) a má svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny. Soutěžící zejména prohlašuje, že získal souhlas osoby zachycené na fotografii k fotografování a k zaslání fotografie do soutěže a informoval tuto osobu o účelu a podmínkách soutěže.
 16. Soutěžící odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob.
 17. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek (fotografii) upravovat či jinak do ní zasahovat, tak aby fotografie mohla být zveřejněna.
 18. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 19. Tato verze pravidel je platná a účinná od 26. 6. 2016

Vytisknout