Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže RB

  1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“), pořádá ve spolupráci se svým obchodními partnery společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ 49240901 a společností Raiffeisen stavební spořitelna a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 2747/99, PSČ 130 45, IČ: 49241257 (dále jako „Partneři“ a každý jednotlivě jako „Partner“), marketingovou soutěž o ceny v podobě produktů, které dodá Vodafone a Partneři (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tyto pravidla (dále jen „Pravidla“).
  2. Soutěž probíhá v období od 5.3.2012 do 30.6.2012 na 4 franšízových prodejnách Vodafone na adresách: (i) Resselovo nám. 80, Chrudim 53701, (ii) Masarykovo náměstí 86/2, 682 01 Vyškov, (iii) Náměstí 85, 757 01 Valašské Meziříčí a (iv) Kpt. Jaroše 107, 339 01 Klatovy (dále jako „Prodejny“).
  3. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky vyjma těch osob, které jsou v jakémkoli pracovním poměru k Vodafone nebo k Partnerovi a osoby jím blízké podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“), a to vyplněním soutěžního dotazníku na některé z Prodejen.
  4. Soutěžní dotazník bude obsahovat 6 vědomostních soutěžních otázek z oblasti služeb a produktů nabízených Vodafone a Partnery, které musí zákazník všechny zodpovědět (zaškrtnutím přímo v letáčku), přičemž Soutěžící může vybírat ze 3 možných odpovědí; součástí soutěžního dotazníku je i předtištěné pořadové číslo a dále i vyplnění jména, příjmení a telefonního čísla Soutěžícího. Pro každou Prodejnu bude sestaveno samostatné pořadí. Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou.
  5. Po odevzdání soutěžního dotazníku získá každý Soutěžící malý dárek v hodnotě do 20,- Kč (např. šňůrka na krk, klíčenka atp.). A zároveň Soutěžící, který odevzdá vyplněný soutěžní dotazník jako každý 25.tý v pořadí získá jednu z hlavních cen, které budou upřesněny na Prodejně. Dárek i výhra bude Soutěžícímu předán přímo na Prodejně po odevzdání soutěžního dotazníku.
  6. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady.
  7. Odevzdáním soutěžního dotazníku vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném na soutěžním dotazníku (dále jen „Údaje“), a to pro účely organizace Soutěže. Souhlas je Soutěžícím udělován dobrovolně na dobu trvání Soutěže a dále na dobu 3 měsíců po skončení Soutěže; přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone. Odvolání souhlasu může mít za důsledek nemožnost udělení výhry v soutěži. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a právo požadovat odstranění vzniklého stavu (zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v citovaném zákoně). Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  8. Vodafone má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
  9. Vodafone je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na internetových stránkách www.vodafone.cz.
  10. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 5. 3. 2012.