Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o telefony a tablety Vodafone Smart

 1. Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o telefony a tablety Vodafone Smart“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).
 2. Soutěž probíhá v době od 3. 7. 2015 00:00 hod. do 11.7.2015 23:59 hod. v Karlových Varech.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 4. Výhry tvoří celkem 9 mobilních telefonů a tabletů, které společnost Vodafone rozdá výhercům během 9 soutěžních kol. Soutěžní kola se nemusí shodovat s kalendářními dny, po které soutěž probíhá – tj. některý den může být vyhlášeno více soutěžních kol nebo naopak nemusí být vyhlášeno žádné soutěžní kolo.
 5. Výhercem se stává ten soutěžící, který splní nejrychleji soutěžní úkol – najde v Karlových Varech messengera společnosti Vodafone a sdělí mu platné heslo nebo správnou odpověď na soutěžní otázku pro dané soutěžní kolo nebo splní zadaný úkol. Soutěžní úkol může být zadán i „online“ a čas pro jeho splnění bude v takovém případě upřesněn v zadání. Vodafone v každém soutěžním kole zveřejní zadání nebo nápovědy k nalezení messengera na některém ze svých profilů na sociálních sítích: Twitter Vodafone Vary (http://twitter.com/vodafonevary), Twitter Vodafone ČR (http://twitter.com/Vodafone_CZ), Periscope (@Vodafone_CZ, @VodafoneVary), Instagram (http://instagram.com/vodafonecz), Facebook (http://www.facebook.com/vodafonecz). Výherce získá na místě buď telefon Vodafone Smart prime 6 (v soutěži 3x), nebo Vodafone Smart ultra 6 (v soutěži 3x) nebo tablet Vodafone Tab prime 6 (v soutěži 3x).
 6. V případě, že do 2 hodin od okamžiku zahájení soutěžního kola výhru nezíská žádný soutěžící, soutěžní kolo končí a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone. To neplatí, pokud je v soutěžním úkolu výslovně zmíněno jinak.
 7. Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště a fotografie/video výherců na sociální síti Twitter (http://twitter.com/vodafonevary a http://twitter.com/vodafone_cz), Periscope (@Vodafone_CZ, @VodafoneVary), Instagram (http://instagram.com/vodafonecz), Facebook (http://www.facebook.com/vodafonecz) a YouTube (http://youtube.com/vodafoneczech).
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k  Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 9. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií nebo videí jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 11. Tato verze pravidel je platná a účinná od 30. 6. 2015

Vytisknout