Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o jízdenky od společnosti Student Agency

 1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“) ve spolupráci s generálním partnerem firmou Student Agency, s.r.o., IČ 25317075, s místem podnikání Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 60200. Svou účastí v soutěži můžete získat výherní certifikát, který opravňuje k odběru dvou zpátečních autobusových jízdenek na linku Student Agency express, a to do jakýchkoli destinací ve Francii, Itálii, Švédsku, Norsku, Dánsku z aktuální nabídky Student Agency.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který je registrován v Nabídkovém partnerském programu Vodafone a v období od 27.1.2010 do 7.2.2010 do 24:00 odpoví ANO na Úvodní SMS, která mu bude zaslána společností Vodafone nebo tím, že odešle SMS ve tvaru ANO na číslo 61472 (dále jen jako „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafone.
 3. Za odeslanou SMS platíte podle svého tarifu.
 4. Po odeslání SMS Vám bude automaticky doručena potvrzovací SMS. V případě, že SMS pošlete ve špatném tvaru nebo na špatné číslo budete o této skutečnosti automaticky informování informační SMS.
 5. Po doručení registrační SMS přidělí Vodafone soutěžícímu pořadové číslo podle doby doručení SMS Vodafone.
 6. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Svou účast v soutěži můžete kdykoli zrušit odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474.
 7. Výhry budou přiděleny podle pořadových čísel soutěžících tak, že soutěžící kteří jsou 7., 77. a 777. v pořadí získá výherní certifikát, který obdrží každý výherce poštou. Pro ověření adresy bude výherce kontaktován telefonicky na číslo z kterého potvrdil svoji účast v soutěži formou registrační SMS. Nepodaří-li se výherci doručit výherní certifikát, propadá výhra ve prospěch společnosti Student Agency, s.r.o. Jízdenka zakoupená na základě tohoto certifikátu musí být využita (včetně zpáteční cesty) nejpozději do 10.12. 2010. Certifikát však nelze využít pro odběr jízdenek v období 29.3. – 11.4. a 25.5 – 30.9.2010.
 8. Výherní certifikát uplatňujete na pobočkách Student Agency v ČR, jejichž seznam najdete na http://www.studentagency.cz/. Certifikát slouží jako poukázka na slevu z ceny jízdného ve výši plné ceny jízdenky snížené o 1 Kč (včetně DPH). Po uplatnění slevy je cena jízdenky 1 Kč včetně DPH.
 9. Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
 10. Odesláním registrační SMS vyjadřujete souhlas s těmito pravidly a poskytujete společnosti Vodafone souhlas se zpracováním svého telefonního čísla pro účely organizace soutěže. Uvedené údaje poskytujete dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více na www.vodafone.cz.
 11. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování registračních formulářů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 27. 1. 2010.

Vytisknout