Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o dárky SWAROVSKI Elements

 1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“) ve spolupráci s generálním partnerem podnikatelem Martinem Kolářem, IČ 68854587, s místem podnikání Praha 6, Bubeneč, Vítězné nám. 774/14, provozujícím mimo jiné internetový obchod http://www.sperky.name/. Svou účastí v soutěži mohou soutěžící získat celkem 25 kupónů na šperky Swarovski elements v hodnotě jednoho kupónu 1.000,- Kč a dále také 1 kupón na šperky Swarovski elements v hodnotě 5000,- Kč.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který je registrován v Nabídkovém partnerském programu Vodafone a v období od 27.1.2010 do 7.2.2010 do 24:00 odpoví ANO na Úvodní SMS, která mu bude zaslána společností Vodafone nebo tím, že odešle SMS ve tvaru ANO na číslo 61471 (dále jen jako „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafone.
 3. Za odeslanou SMS platíte podle svého tarifu.
 4. Po odeslání SMS Vám bude automaticky doručena potvrzovací SMS. V případě, že SMS pošlete ve špatném tvaru nebo na špatné číslo budete o této skutečnosti automaticky informování informační SMS.
 5. Po doručení registrační SMS přidělí Vodafone soutěžícímu pořadové číslo podle doby doručení SMS Vodafone.
 6. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Svou účast v soutěži můžete kdykoli zrušit odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474.
 7. Výhry budou přiděleny podle pořadových čísel soutěžících tak, že každý 50. soutěžící v pořadí získá kupón na zboží ve výši 1.000,- Kč (max. bude uděleno 25 kupónů). Zákazník s pořadovým číslem 777 obdrží premiovou výhru a to kupón na zboží ve výši 5.000,- Kč. Výhry budou ve formě kódu, který obdrží každý výherce formou SMS na telefonním čísle, z kterého byla odeslána registrační SMS. Nepodaří-li se výherci doručit výherní kód, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone. Výherní kód je platný po dobu od 8. 2. 2010 do 8. 4. 2010.
 8. Kupón na zboží uplatňujete v e-shopu na portále http://www.sperky.name/ zadáním čísla kupónu do kolonky Číslo kupónu ve formuláři závazné objednávky. V případě, kdy si vyberete šperky v hodnotě nepřevyšující hodnotu kuponu, zbytek hodnoty kuponu propadá. V případě, kdy si vyberete šperky v hodnotě převyšujícím hodnotu kuponu, doplatíte rozdíl mezi cenou zboží a hodnotou kuponu.
 9. Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
 10. Odesláním registrační SMS vyjadřujete souhlas s těmito pravidly a poskytujete společnosti Vodafone souhlas se zpracováním svého telefonního čísla pro účely organizace soutěže. Uvedené údaje poskytujete dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více na www.vodafone.cz.
 11. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování registračních formulářů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 27. 1. 2010

Vytisknout