Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže #mobileDrink v Hradci Králové

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „#mobileDrink v Hradci Králové“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Partnerem soutěže je společnost 24net s. r. o. sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 248 54 280, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, spisová značka 201718 jako provozovatel serveru mobilenet.cz (dále jen jako "24net"). 24net se podílí na organizaci soutěže.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá 21. 2. 2019 v průběhu akce #mobileDrink, kterou pořádá Vodafone a mobilenet.cz v Hradci Králové od 18.30 hodin. Účastníky akce jsou fanoušci Vodafonu na sociálních sítích a příznivci mobilenet.cz, kteří využili možnost přihlásit se na akci, obdrželi pozvánku a akce se osobně účastní.

3. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jako „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone, zaměstnanci společnosti 24net, tým serveru mobilenet.cz a dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Každý Účastník může vyhrát pouze jednou.

3.2 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

4. Pravidla soutěže

4.1 Soutěžní úkol bude pořadatelem všem návštěvníkům akce vysvětlen na místě. Účastníci budou pomocí mobilního telefonu/tabletu odpovídat na soutěžní otázky v soutěži, která poběží na serveru provozovaném 24net, a na kterou obdrží Účastníci odkaz na místě. Součástí soutěže budou vědomostní otázky i otázka, jejíž správné zodpovězení vyžaduje načítání nápověd skrze QR kódy nebo NFC tagy. Celkový počet soutěžních otázek a jejich podoba budou upřesněny na místě.

4.2 Pro vyhodnocení pořadí je rozhodující počet správně zodpovězených otázek, následně pak odpověď na hlavní soutěžní otázku. V případě, že více Účastníků soutěže zodpoví správně všechny otázky, stává se vítězem 1. ceny ten účastník, který odeslal správné odpovědi nejdříve a o výherci 2. ceny rozhodne čas odeslání jejich odpovědí. Pokud žádný z Účastníků neodpoví na hlavní soutěžní otázku správně, pak se lépe umístí Účastník, jehož odpověď se nejvíce blíží správné odpovědi.

4.3 Každý Účastník se může zúčastnit pouze jednou.

5. Výhry, podmínky získání výher

5.1 Do soutěže byla pořadatelem vložena výhra:

• Vodafone Smart X9 Black

5.2 Výherci budou vyhlášeni během akce #mobileDrink a výhra jim bude předána na místě.

5.3 Pokud by výherce soutěže už nebyl v době vyhlášení výsledků na akci přítomen, stává se výhercem následující účastník v pořadí.

5.4 Vodafone a 24net jsou oprávněni zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště, přezdívku/profil na sociálních sítích a fotografie výherců na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky. Podmínky jsou k náhledu k dispozici v průběhu akce #mobileDrink.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly a poskytuje pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého profilu na Facebooku/Twitteru a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 21. 2. 2019.

Vytisknout