Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže 4G LTE Roadshow

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž v rámci 4G LTE Roadshow(dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“). Soutěž po organizační a administrativní stránce zajišťuje společnost LOWE OPEN s.r.o. se sídlem Libušina 3, 128 00 Praha 2, IČO 27065464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93726 (dále jen „Agentura“).
 2. Soutěž probíhá na následujících prodejnách Vodafone a v následujících termínech: 

  Termín akce

  Adresa prodejny

  17.-19.5.2016

  Italská 50, 272 01 Kladno (Kaufland)

  25.-27.5.2016

  Masarykovo nám. 2799, 53002 Pardubice (OC AFI Palace)

  25.-27.5.2016

  Českomoravská 2412/15a, 190 00 Praha 9 (OC Harfa)

  26.-28.5.2016

  České Mládeže 456, 460 03 Liberec (OC Nisa)

  31.5.-2.6.2016

  Dlouhá třída 860/1a, 736 01 Havířov

  1.6.-3.6.2016

  Heydukova 8/1, Písek 39701

  3.6.-5.6.2016

  U Dálnice 777, 664 42, Brno-Modřice (OC Olympia)

  7.6.-9.6.2016

  Pražská 1247/24, 37004 České Budějovice (IGY Centrum)

  15.6.-17.6.2016

  Tř. Václava Klementa 1459, 293 01 Mladá Boleslav (OC Bondy)

  15.6.-17.6.2016

  Masarykovo náměstí 37, 686 01 Uherské Hradiště

  15.6.-17.6.2016

  Brněnská 1825/23a, 500 09 Hradec Králové (OC Futurum)

  22.6.-24.6.2016

  Jugoslávská 11, 120 00 Praha 2

  22.6.-24.6.2016

  Obrokova 15, 669 02 Znojmo

  23.6.-25.6.2016

  Plzeňská 8, 150 00, Praha 5 (OC Nový Smíchov)

  27.6.-29.6.2016

  Prokopa Holého 12, 405 02 Děčín

  27.6.-29.6.2016

  Cimburkova 4, 612 00 Brno - Královo Pole

  29.6.-1.7.2016

  náměstí Míru 174, 760 01 Zlín (OC Zlaté jablko)

   (dále jen „Prodejny“ a „Doba Soutěže“). 

 3. Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé starší 18 let (tzn. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone nebo Agentuře, a osob jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou. Soutěž bude vyhodnocována na každé Prodejně zvlášť.
 4. Soutěž má dvě části, a to:

  (1)   vědomostní test

  První část Soutěže je založena na vědomostním konceptu a spočívá ve vědomostním testu, který ověřuje znalosti Soutěžícího o síti LTE a datech. Soutěžící odpovídá na soutěžní otázky a poté vyplní své údaje dle čl. 5 písm. (b) těchto Pravidel. U každé soutěžní otázky volí Soutěžící z 3 možných odpovědí s tím, že vždy jen jedna odpověď je správná. V případě, že Soutěžící neodpoví na soutěžní otázku správně, dostává možnost další odpovědi. Do druhé části Soutěže postoupí Soutěžící poté, co správně odpoví na všechny soutěžní otázky.  

  (2)   tzv. hra na LCD televizi

  Druhá část Soutěže je založena na dovednostním konceptu a následném náhodném výběru výherce.  Soutěžící se nejprve zúčastní animované „LCD hry“, ve které musí projet autem dráhu a dojet s autem do cíle.  Pravidla LCD hry jsou uvedena v příloze těchto Pravidel. Když dojede do cíle, ukáže se na obrazovce „kolo štěstí“ a Soutěžící si vylosuje jedno z čísel uvedených na kole štěstí, které určí výhru. Soutěžící, který s autem do cíle nedojede, získá cenu útěchy.  

 5. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící, který v Době Soutěže splní současně tyto podmínky:

  (a)   správně odpoví na všechny soutěžní otázky ve vědomostním testu v první části Soutěže,

  (b)   poskytne společnosti Vodafone své osobní údaje v rozsahu uvedeném v čl. 8 těchto Pravidel a udělí souhlas uvedený v čl. 8 těchto Pravidel a

  (c)   zúčastní se dovednostní soutěže prostřednictvím „hry na LCD“ v druhé části Soutěže.

  (d)   Soutěžící, který je zákazníkem společnosti Vodafone, by si měl vyměnit svou starou SIM kartu, která nepodporuje LTE za SIM kartu novou, která LTE podporuje. Pokud již Soutěžící, který je zákazníkem společnosti Vodafone, SIM kartu podporující LTE má, měnit ji nemusí a Soutěže se zúčastnit může.

  V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.

 6. V Soutěži budou uděleny výhry v podobě reklamních předmětů a zvýhodnění na služby společnosti Vodafone, jejichž seznam je dostupný na Prodejně v místě konání Soutěže.  Výhru získá Soutěžící, který splní podmínky stanovené v čl. 4 a 5 těchto Pravidel a danou výhru si vylosuje. Zvýhodnění na služby společnosti Vodafone jsou poskytována časově omezenou dobu, která je uvedena v seznamu výher. Po uplynutí této doby dochází k automatické deaktivaci zvýhodnění a účtování dle ceníku.
 7. Předání výhry proběhne ihned po splnění podmínek stanovených těmito Pravidly na Prodejně. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher / cen útěchy nelze vyplatit v hotovosti a výhry /ceny útěchy nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí, že výhra /cena útěchy pro něho může mít daňové dopady, a s jejím převzetím a užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.
 8. Vyplněním vědomostního testu uděluje Soutěžící společnosti Vodafone souhlas s těmito pravidly a souhlas poskytnutím svého jména, příjmení, telefonního čísla, elektronické adresy, označení mobilního operátora a případně dalších údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se Soutěže a případného předání výhry. Společnost Vodafone je oprávněna dále zpracovávat osobní údaje pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu 2 let od jejich poskytnutí. Soutěžící souhlasí s tím, že jej společnost Vodafone může informovat (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech, a to užitím jeho telefonního čísla nebo elektronické adresy. Soutěžící souhlasí s tím, aby Vodafone přiřazovala k uvedeným osobním údajům i další údaje, které o něm zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou pro účely této soutěže zpracovány Agenturou, která je zpracovatelem osobních údajů. Poskytnutý souhlas může Soutěžící kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů bude ukončeno v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však Soutěžící souhlas odvolá před ukončením Soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 9. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 10. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na Prodejně, kde Soutěž probíhá. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 11. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 16. 5. 2016

Vytisknout