Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla marketingové akce „Dotazník VŠE FMV“

  1. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČO 25788001 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou akci (dále jen „Akce“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
  2. Akce probíhá v období od 21. 7. do 11.8. 2014. Akce se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které jsou studenty VŠE a členy skupiny „Mezinárodní obchod 2011 - 2014“na síti Facebook (dále jen „Studenti“), ve které byl zveřejněn dotazník k vyplnění (dále jen „Dotazník“). Z účasti v Akci jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  3. V rámci Akce bude uděleno celkem 10 výher – mobilních telefonů značky Huawei, typ Ascend G510. Výhru získají Studenti, kteří Dotazník vyplní a odešlou jako 10., 20., 30., 40., 50., 60., 70. 80., 90. a 100. v pořadí. Každý Student se může Akce zúčastnit pouze s jedním vyplněným Dotazníkem.
  4. Výherci budou kontaktováni ze strany společnosti Vodafone za účelem sjednání předání výhry prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou v rámci Dotazníku volitelné, a to nejpozději do 31.8.2014. Nepodaří-li se společnosti Vodafone Studenta kontaktovat a dohodnout se s ním na předání výhry, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
  5. Student bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Student bere současně na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady.
  6. Student účastí v Akci souhlasí s těmito Pravidly a uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Vodafone, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa a emailová adresa (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Akci, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Studentem udělován na dobu Akce a dobu 1 roku ode dne ukončení Akce, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafone; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry. Student má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
  7. Tato Akce není pořádána ve spolupráci se sítí Facebook. Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Akce a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Akce včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na www.vodafone.cz/pravidla-fmv-vse/  Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
  8. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 21.7.2014.

Vytisknout