Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Informace ke zpracování osobních údajů v rámci analytického nástroje Eloqua pro potřeby marketingových analýz segmentu byznysových zákazníků

Jste-li byznysovým zákazníkem společnosti Vodafone Česká republika, a.s. (dále jen Vodafone nebo my), využíváte našich internetových stránek pro byznysové zákazníky, a dal-li jste nám k tomu patřičné souhlasy, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány způsobem a v rozsahu popsaném dále v tomto oznámení naším analytickým nástrojem Eloqua. Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám relevantní informace zejména ohledně rozsahu a povahy zpracování Vašich osobních údajů v nástroji Eloqua, o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit.

Shromáždění a zpracování Vašich osobních údajů provádíme plně v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů, zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správcem?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Náměstí bratří Junkových 2808/2, Stodůlky, PSČ 155 00, Praha 5, Česká republika, IČO 257 88 001

V případě jakýchkoli žádostí o poskytnutí informací ke zpracování Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese ochranaosobnichudaju@vodafone.cz.

Jaké osobní údaje o Vás sbíráme? Pro jaké účely je sbíráme a na jak dlouho?

Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování, a to:

Vyjádříte – li svůj zájem o zasílání informativních e-mailů, které obsahují informace z oblastí, které Vás zajímají, (například studie o IoT, představení Case Studies, zkušenosti zákazníků, statistiky, informace o nových trendech) požádáme Vás o vytvoření Vašeho profilu v systému Eloqua v sekci Nastavení novinek. Pro potřeby tohoto profilu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, název Vaší pozice, název Vaší společnosti. Právním základem pro toto zpracování je Vámi udělený souhlas.

Budete-li si to přát, můžete nám také poskytnout dodatečné informace v dotaznících, které Vám čas od času zašleme. Vyplněním dotazníků nám pomůžete lépe pochopit, jaké informace pro Vás mohou být relevantní a jaké oblasti Vás nejvíce zajímají. V takovém případě o Vás můžeme zpracovávat údaje nad rámec z bodu 2.1., a to například: informace o Vašich zájmech, informace týkající se Vašich preferencí a podobně. Právním základem pro toto zpracování je Vámi udělený souhlas.

Abychom si byli jisti, že Vám poskytujeme opravdu jen takové informace, které Vás opravdu zajímají, můžeme také spojit Vaše údaje, z bodů 2.1. a 2.2 s informacemi o Vašich návštěvách a pohybu na našich internetových stránkách a to na základě Cookies. Více informací o tom jak pracujeme s Cookies naleznete zde.

S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny společnostem v rámci skupiny Vodafone a společnosti Oracle se sídlem Oracle Parkway 500, Redwood Shores, Kalifornie, USA, která provozuje systém Eloqua. Všechny výše uvedené společnosti jsou pro zpracování vašich osobních dat v roli zpracovatelů.

Vaše osobní údaje můžeme z důvodu plnění zákonné povinnosti zpřístupnit též úřadům a orgánům státní správy.

Přístup k Vašim osobním údajům bude mít pouze omezený okruh našich zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou ve vztahu k Vašim osobním údajům i opatřením přijatým na jejich ochranu zavázáni povinností mlčenlivosti. Zaměstnanci jsou oprávněni nakládat s Vašimi osobními údaji pouze na základě našich výslovných pokynů.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme do odvolání Vašeho souhlasu.

Kde uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených úložištích v rámci EHP (Evropského hospodářského prostoru) a na zabezpečených úložištích společnosti Oracle v Kanadě.

Jak odvolat souhlas?

Pokud se rozhodnete, že již nadále nechcete dostávat informativní e-mailové zprávy, máte možnost svou vůli vyjádřit kliknutím na tzv. unsubcribe link, který je obsažen v každém, Vám zaslaném e-mailu. Máte také možnost odhlásit se ze zasílání personifikovaných e-mailových zpráv v sekci Nastavení novinek. Máte také možnost zcela vymazat váš profil, čímž zároveň odvoláte svůj souhlas.

Nepřejete-li si, abychom využívali informace na základě Cookies, máte možnost změnit nastavení zpracování Cookies na stránkách v sekci Nastavení Cookies.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování?

Právo na opravu osobních údajů 
Pokud vaše údaje nejsou přesné, máte právo na jejich opravu. Jestliže se domníváte, že vaše údaje, které uchováváme, vyžadují aktualizaci nebo pokud jsou podle vašeho názoru nepřesné, můžete nás požádat o jejich opravu. Pokud jste zákazníkem společnosti Vodafone, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplńte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na informaci, jaké údaje o vás v systému Eloqua zpracováváme, a také si požádat o kopii vašich osobních údajů, které Vodafone v systému Eloqua uchovává. Přejete-li si tyto informace získat a jste-li zákazníkem společnosti Vodafone, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplńte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Právo na přenositelnost údajů
Přejete-li si přenést informace, které o vás zpracováváme a jste-li zákazníkem společnosti Vodafone, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplńte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Právo vznést námitku proti využívání osobních údajů
V určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany Vodafone. V takovém případě použijte formulář, který najdete ve vaší internetové samoobsluze v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Právo omezit využívání vašich osobních údajů
Toto právo můžete uplatnit, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje, které uchováváme, jsou nepřesné nebo bychom je podle vašeho názoru neměli zpracovávat. Za určitých okolností máte právo požadovat omezení zpracování. V takovém případě použijte formulář, který najdete ve vaší internetové samoobsluze v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Právo na výmaz
Vodafone usiluje o to, aby byly vaše údaje zpracovávány a uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Za určitých okolností máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které uchováváme. Přejete-li si vymazat informace, které o vás zpracováváme v systému Eloqua a jste-li zákazníkem společnosti Vodafone, přihlaste se do Vaší internetové samoobsluhy a vyplńte formulář, který naleznete v sekci GDPR formuláře.

Pokud nejste zákazníkem společnosti Vodafone, zašlete Váš požadavek na e-mailovou adresu: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz. Prosím mějte na paměti, že v takovém případě musí být žádost odeslána z e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Preferenčním centru systému Eloqua. Také prosím mějte na paměti, že Vás můžeme požádat o dodatečné ověření. Do žádosti vždy uveďte, že se jedná o osobní údaje v systému Eloqua.

Jak jsou zpracovávány osobní údaje nad rámec údajů v systému Eloqua

Veškeré informace o tom, jak Vodafone zpracovává vaše osobní údaje nad rámec údajů pro potřeby systému Eloqua najdete zde.