Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

29. prosince 2021

5G infrastruktura: Evropa za zbytkem světa prozatím zaostává

Pokud si Evropa v globální digitální ekonomice chce udržet a zlepšit svou konkurenceschopnost a vybudovat technologickou suverenitu, je zapotřebí rychlejšího přechodu na 4G a 5G, aby tak bylo možné udržet krok s ostatními regiony. Zdá se však, že Evropa dosud zaostává, a to navzdory tomu, že provozovatelé veřejných sítí dosud utratili více než 12 miliard EUR v aukcích 5G spektra. Proč je právě síť páté generace tak důležitá a jak je možné podpořit její rozvoj?

5G je nejnovější generací bezdrátové technologie. Kromě toho, že je mnohem rychlejší než předchozí generace, nabízí také kombinaci větší kapacity, snížené latence a vyšší energetické účinnosti. Řada studií poukázala na potenciální ekonomické výhody, které 5G může evropským zemím přinést v různých odvětvích.

Vodafone i v České republice spolupracuje s různými průmyslovými a technologickými partnery na zavádění těchto technologií do praxe a ukazuje potenciální výhody produktivity a efektivity pro podniky. Nyní je 5G signálem pokryto 60 % populace a Vodafone má tak v současnosti jednoznačně nejrozsáhlejší 5G pokrytí na českém území.

Západní Evropa investuje 5x méně než Čína

Včasné budování nejmodernějších sítí pomůže Evropě postavit se do čela globálního závodu v digitalizaci ekonomik, a vlády by měly podpořit provozovatele při uskutečňování tohoto přechodu ještě před koncem ekonomického života starších sítí. Pro představu – v současné době činí podíl západní Evropy na globálních investicích do 5G do roku 2025 pouhých 9 % ve srovnání se 7 % v Jižní Koreji, 23 % v USA a 45 % v Číně.

Evropa jako celek ve své globální vůdčí roli v digitálním prostředí zaostává, a proto je nutná vládní podpora k zajištění rychlejšího posunu. Při přechodu na efektivnější síťové technologie 4G a 5G pomůže zrychlení také přinést úspory energie.

Více informací o budování nejmodernějších generací sítí naleznete zde.