Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

VÝSLEDKY ZA ROK 2003 – TRŽBY PŘESÁHLY 10 MILIARD KORUN

25. února 2004

Za rok 2003 získal Oskar celkem 367 000 nových zákazníků. Celkový počet klientů k 31. prosinci 2003 vzrostl na 1 547 000, což představuje meziroční nárůst o 31,1 %. Tržní podíl se podle odhadů Oskara během uplynulého roku zvýšil ze 14 na 16 %. Ke konci loňského roku už 42 % Oskarových zákazníků využívalo tarifní program, což představuje ve srovnání s rokem 2002 nárůst o šest procent.Za rok 2003 získal Oskar celkem 367 000 nových zákazníků. Celkový počet klientů k 31. prosinci 2003 vzrostl na 1 547 000, což představuje meziroční nárůst o 31,1 %. Tržní podíl se podle odhadů Oskara během uplynulého roku zvýšil ze 14 na 16 %.

Ke konci loňského roku už 42 % Oskarových zákazníků využívalo tarifní program, což představuje ve srovnání s rokem 2002 nárůst o šest procent. Podíl tarifních plánů na nově získaných zákaznících v roce 2003 dosáhl 65 %. „Oskarova strategie postavená na principech přehledných tarifů a výhodných cen bez nutnosti písemných závazků je jedním z důvodů Oskarova úspěchu,“ uvádí Karla Stephens, generální ředitelka Oskara.

Vysoký podíl tarifních zákazníků a aktivní používání Oskarových služeb jsou zdrojem průměrného měsíčního příjmu na zákazníka (ARPU1), který za rok 2003 dosáhl výše 644 Kč (bez DPH). ARPU se tak meziročně zvýšilo o 87 Kč z 557 korun v roce 2002. Aktivní využívání služeb lze nejlépe demonstrovat na příkladu multimediálních zpráv. Na konci září 2003, tedy měsíc po představení MMS, bylo u Oskara více než 24 000 uživatelů. Ke konci roku používalo MMS zprávy u Oskara již třikrát více zákazníků - více než 70 000.

Přestože odhadovaná penetrace mobilních telefonů na konci roku 2003 dosáhla 95,2 %, dokázal Oskar meziročně zvýšit tržby za služby o 47 % na 10,82 miliardy korun (v roce 2002 činily 7,366 miliardy korun). „Tržby poprvé překonaly hranici 10 miliard korun a Oskar se stává stále častější volbou zákazníků preferujících výhodné volání v rámci tarifních plánů,“ komentuje úspěšný rok Karla Stephens.

Ukazatel OIBDA1 (provozní zisk před odpisy a amortizací) vzrostl o 346 % oproti konci uplynulého roku (649,4 mil. Kč) a činil 2,896 miliardy korun. Poprvé ve své existenci dosáhl Oskar v roce 2003 kladného provozního zisku ve výši 252 milionu korun, a rok 2003 tak zakončil v černých číslech.

Neauditoavané výsledky za rok 2003
Oskar 2003 celkem 2002 celkem 2001 celkem
Provozní výsledky:
Tržby služeb (mil. Kč) 10 820 7 366 4 772
Provozní zisk (mil. Kč) 251,7 -1 532,4 -3 137,3
Provozní ukazatele:
Vývoj počtu zákazníků (v tisících) 1 547 1 179 858
Tržní podíl 16% 14% 12%
ARPU1 (v Kč bez DPH) 644 557 690
OIBDA1 (mil. Kč) 2 896,4 649,4 -1 534
Podíl tarifních zákazníků 42% 36% 29%


Oskar je obchodní značkou Českého Mobilu a.s., dceřiné firmy Telesystem International Wireless Inc. ("TIW"). TIW je předním mobilním operátorem v regionu střední a východní Evropy s více než 5 miliony zákazníků. Společnost je jedničkou na rumunském trhu, kde působí prostřednictvím MobiFonu. Na českém trhu je TIW zastoupena firmou Český Mobil a.s. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") i na burze NASDAQ ("TIWI").

Tato informace pochází z tiskové zprávy TIW z 24. února 2004 a je dostupná na internetových stránkách firmy www.tiw.ca. Finanční výsledky jsou neauditované a byly připraveny podle kanadských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

1 Oskar používá termíny provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) a průměrný příjem na zákazníka (ARPU), které se nemusí shodovat s podobně značenými ukazateli vykazovanými jinými společnostmi. Oskar věří, že ukazatel OIBDA, který se v účetních výkazech v minulosti objevoval pod označením EBITDA, poskytuje investorům hodnotné informace, protože vypovídá o síle a výkonnosti Oskarových obchodních aktivit, včetně schopnosti firmy financovat schválené výdaje, jako např. investiční výdaje a ostatní investice, a o její schopnosti získávat a splácet půjčky. Přestože jsou odpisy a amortizace podle všeobecně uznávaných účetních zásad řazeny mezi provozní náklady, představují nepeněžní náklady běžného období spojené s dlouhodobými aktivy, která byla nabyta nebo vytvořena v minulých obdobích. Oskarův ukazatel OIBDA je investory, analytiky a ratingovými společnostmi běžně používán jako základ pro hodnocení a srovnávání periodické a budoucí provozní výkonnosti a hodnoty firem působících v bezdrátových telekomunikacích. Oskar věří, že ARPU spolehlivě vypovídá o atraktivnosti jeho tarifních plánů a nabídky služeb i o schopnosti firmy získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Do ARPU nejsou zahrnuty příjmy plynoucí z využívání roamingových služeb v síti Oskar zákazníky jiných mobilních sítí. Ukazatele OIBDA a ARPU by se neměly posuzovat izolovaně ani jako alternativa ukazatelů běžně používaných podle GAAP.