Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone nabízí Zvýhodněný tarif pro sociálně slabé a zdravotně postižené osoby

03. ledna 2007

Vodafone ČR bude od 1. ledna 2007 poskytovat Zvýhodněný tarif osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám. Zájemci, kteří splňují zákonné předpoklady pro čerpání zvláštního cenového plánu Vodafonu, mohou využít všech Nabitých tarifů Vodafone, kromě 100 Naplno, a získat slevu na měsíční paušál až 200 Kč včetně DPH. Možnost získat Zvýhodněný tarif mají všichni zákazníci s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami, kteří splňují zákonné požadavky podle nařízení vlády č. 336/2006 Sb.

Vodafone ČR bude od 1. ledna 2007 poskytovat Zvýhodněný tarif osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám. Zájemci, kteří splňují zákonné předpoklady pro čerpání zvláštního cenového plánu Vodafonu, mohou využít všech Nabitých tarifů Vodafone, kromě 100 Naplno, a získat slevu na měsíční paušál až 200 Kč včetně DPH.

Možnost získat Zvýhodněný tarif mají všichni zákazníci s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami, kteří splňují zákonné požadavky podle nařízení vlády č. 336/2006 Sb., a kteří společnosti Vodafone doručí příslušné potvrzení vystavené pověřeným obecním úřadem. Dále je tato nabídka určena těm zdravotně postiženým zákazníkům, kteří společnosti Vodafone předloží doklady podle § 3 Nařízení vlády č. 336/2006 Sb.

„V rámci kreditu, který zákazníci Vodafone získají za zvýhodněný měsíční paušál, bude minuta volání např. se Zvýhodněným tarifem Nabito 300 stát jen 2,38 Kč za minutu a SMS vyjde na pouhých 0,52 Kč včetně DPH,“ říká Bernd Scheed ředitel marketingového oddělení Vodafone ČR a dodává: „Jako firma se silným smyslem pro sociální odpovědnost jsme velmi rádi, že můžeme i těmto skupinám zákazníků vypomoct v nelehké životní situaci.“

Seznam dokladů, které musí zájemce o Zvýhodněný tarif předložit:

a) Zájemce s nízkými příjmy anebo se zvláštními sociálními potřebami
  • potvrzení vydané pověřeným obecním úřadem, ne starší než jeden měsíc od data vydání.
b) Zájemce se zdravotním postižením kategorie ZTP:
  • průkaz ZTP
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod II. stupně z důvodů úplné nebo praktické hluchoty.
c) Zájemce se zdravotním postižením kategorie ZTP/P:
  • průkaz ZTP/P
  • rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání mimořádných výhod III. stupně.

Je-li žadatelem osoba, která osobně pečuje o nezletilou osobu, spadající do výše uvedené kategorie ZTP nebo ZTP/P, budeme od ní potřebovat navíc:

  • doklad, že je rodičem nezletilé osoby: rodný list, cestovní pas či občanský průkaz,
  • anebo rozhodnutí příslušného orgánu, na jehož základě o nezletilou osobu pečuje.
d) Zájemce uznaný lékařem OSSZ za bezmocného:
  • rozhodnutí o přiznání zvýšení důchodu pro bezmocnost.

Je-li žadatelem osoba, která osobně pečuje o nezletilou osobu, uznanou lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení za bezmocnou, budeme od ní navíc potřebovat tyto doklady:

  • doklad, že je rodičem nezletilé osoby: rodný list, cestovní pas či občanský průkaz,
  • anebo, rozhodnutí příslušného orgánu, na jehož základě o nezletilou osobu pečuje.

Všichni zájemci (respektive jejich zástupci) se dále prokazují dokladem pro ověření totožnosti – občanským průkazem nebo pasem.

Více informací naleznete na www.vodafone.cz/zvyhodnenytarif