Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone bez emisí

05. června 2008

Skupina Vodafone se zavázala snížit do roku 2020 emise CO2 o polovinu. Vodafone Czech Republic a.s. se k této globální výzvě připojuje nákupem tzv. Zelené energie.

Skupina Vodafone se zavázala snížit do roku 2020 emise CO2 o polovinu. Vodafone Czech Republic a.s. se k této globální výzvě připojuje nákupem tzv. Zelené energie. Bude tak financovat projekty výzkumu a využití energie z obnovitelných zdrojů. Odběr Zelené energie by měl do konce roku 2008 tvořit 20 procent celkového odběru. K závazku skupiny Vodafone se česká pobočka připojila i tím, že vyzvala své zaměstnance po celé republice, aby se 5. června, ve světový den životního prostředí, do práce dopravili „bez emisí“.

Ambiciózního cíle snížit emise CO2 o polovinu chce skupina Vodafone dosáhnout snižováním spotřeby elektřiny a zvýšeným využitím energie z obnovitelných zdrojů. Odpovědnost k životnímu prostředí je trendem, ke kterému se v současné době hlásí mnoho velkých korporací. „Lidé stále více sledují úroveň odpovědnosti jednotlivých firem k životnímu prostředí a rozhodují se podle tohoto ukazatele i při nákupu srovnatelných produktů a služeb,“ říká Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone a pokračuje: „Orientace na ekologicky šetrný produkt přináší velkým firmám i větší loajalitu vlastních zaměstnanců, ti se za chování svého zaměstnavatele k přírodě nemusejí stydět.“

Vodafone Czech Republic a.s. proto do boje za záchranu životního prostředí zapojuje i své pracovníky. Vyzývá je například k tomu, aby se 5. června, ve světový den pro životní prostředí, dopravili do práce „bez emisí“. „Mohou přijet například na kole, koloběžce, nebo dorazit pěšky, zkrátka bez použití jakéhokoli ‚výfuku‘,“ říká Filip. Na závěr akce bude oceněn i nejbizarnější způsob dopravy a vyhodnoceni řidiči s dlouhodobě nejnižší spotřebou na svém firemním autě. „Přirozeně a pomocí příkladů tak vedeme zaměstnance k ekologičtějšímu chování i mimo firmu,“ dodává Filip.

K projektu Zelená energie skupiny ČEZ se Vodafone Czech Republic a.s. připojil v únoru 2008. Je to tak vedle důsledného třídění odpadu v budovách a recyklace starých mobilů další aktivita, kterou se Vodafone snaží přispět k ochraně životního prostředí.

Více o společenské odpovědnosti Vodafone najdete na: www.vodafone.cz/odpovednost