Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Novou viceprezidentkou pro lidské zdroje a firemní komunikaci Vodafonu ČR se stává Martina Wolfová

08. června 2007

Na pozici prozatímní vice-prezidentky pro personální oddělení a oddělení korporátní komunikace Vodafonu ČR nastoupila Martina Wolfová (39). Před příchodem do nejmladšího mobilního operátora na českém trhu vedla Martina oddělení poradenství pro lidské zdroje firmy PricewaterhouseCoopers. Ve Vodafonu ČR bude odpovídat za efektivní chod personálního oddělení a jeho vzájemnou interakci s odděleními interní a externí komunikace a events&promotions. Ke stejnému datu se rozhodl ukončit své působení ve společnosti i dosavadní ředitel firemní komunikace Vladan Crha (35). Jeho kompetence přecházejí přímo na Martinu Wolfovou.

Na pozici prozatímní vice-prezidentky pro personální oddělení a oddělení korporátní komunikace Vodafonu ČR nastoupila Martina Wolfová (39). Před příchodem do nejmladšího mobilního operátora na českém trhu vedla Martina oddělení poradenství pro lidské zdroje firmy PricewaterhouseCoopers. Ve Vodafonu ČR bude odpovídat za efektivní chod personálního oddělení a jeho vzájemnou interakci s odděleními interní a externí komunikace a events&promotions.

Ke stejnému datu se rozhodl ukončit své působení ve společnosti i dosavadní ředitel firemní komunikace Vladan Crha (35). Jeho kompetence přecházejí přímo na Martinu Wolfovou. Vladan vedl tým korporátní komunikace při rebrandingu společnosti z Oskara na Vodafone, sjednotil týmy externí a interní komunikace a podílel se na tvorbě a realizaci úspěšných komunikačních kampaní od doby, kdy Vodafone vstoupil na český trh.

„Jedním ze strategických cílů společnosti je stát se nejobdivovanější značkou a nejžádanějším zaměstnavatelem na trhu. Proto jsme se rozhodli spojit dvě zdánlivě rozdílná oddělení a využít synergie, která ve Vodafonu existuje k tomu, abychom vytyčeného cíle dosáhli,” říká Martina Wolfová a dodává: „Z hlediska firemní filosofie je to pochopitelný krok, jelikož nadšení zaměstnanců pro firemní hodnoty se pozitivně promítá do jejich chování i mimo firmu a významně ovlivňuje vnímání značky u našich zákazníků.“