Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Méně jednorázových plastů: zaměstnanci Vodafonu mění zvyky

30. května 2019

Napříč celou Evropou se ve dnech 30. května až 5. června koná Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR), jehož cílem je zviditelnit projekty a aktivity firem a organizací, které propagují udržitelnost. Vodafone se do tohoto projektu již potřetí zapojuje. V rámci své strategie udržitelného podnikání se hlásí ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (v angličtině SDGs), které se zaměřují i na odpovědnou výrobu a spotřebu. A nejen jako gesto podpory ETUR, Vodafone na žádost svých zaměstnanců, snižuje spotřebu jednorázových plastů v rámci firmy.

Vodafone usiluje o udržitelný přístup nejen ve vztahu ke společnosti a životnímu prostředí, ale i směrem ke svým zaměstnancům, zákazníkům a dodavatelům. Zodpovědným podnikáním podporuje inovace v energiích a přispívá tím k větší ochraně životního prostředí. Na prvním místě ze seznamu témat s největším dopadem na životní prostředí je pro Vodafone spotřeba energie a s ní spojené emise CO2. Do roku 2025 se Vodafone zavázal snížit svoji uhlíkovou stopu na polovinu. Česká pobočka tento cíl už splnila. Její síť totiž už od roku 2010 běží na zelené energii. Druhým palčivým tématem na seznamu je elektronický odpad. A i když je spotřeba plastů až v druhé polovině naléhavých témat, na žádost zaměstnanců se Vodafone rozhodl snížit plastovou stopu a omezil spotřebu jednorázových plastů uvnitř firmy.

„Nelíbí se nám, že více než 40 procent plastových výrobků se použije jen jednou a potom vyhodí. Díky interní kampani, kterou Vodafone spustil už loni v listopadu, klesla například spotřeba brček v rámci firmy o 89 procent,“ říká Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu v České republice. A dodává: „Úspěch slavíme i ve snížení spotřeby jednorázových kelímků uvnitř firmy. Vyměnili jsme je za hrnky  z bambusových vláken, které se používají opakovaně, a uspořili tak přes dvacet tisíc kusů  jednorázového odpadu ročně.”

Mladí v tom mají jasno: malá změna v chování každého má velký dopad

Tváří a propagátorkou této protiplastové iniciativy ve Vodafonu je Veronika Králová, studentka prvního ročníku VŠE. Společně s neziskovými organizacemi Glopolis, Bez obalu a Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) pomohla firmě přijmout správná řešení a alternativy.

Není potřeba vymýšlet nové věci týkající se udržitelnosti. Důležité je chopit se toho, co je a uvést to do denního života. I malé kroky v chování každého z nás mají velký dopad. Život bez jednorázových plastů je možný,” popisuje Veronika Králová, kterou jako představitelku mladé generace přizval Vodafone ke snížení spotřeby plastů v rámci firmy. Devatenáctiletá Veronika svůj návrh představila a schvalovala s nejvyšším vedením Vodafonu. 

Udržitelnější přístup k životnímu prostředí

Tuto změnu v přístupu a uvažování Vodafone podporuje a bude pokračovat i v dalších krocích. Udržitelné podnikání, jehož jednou ze základních premis je šetrnost k životnímu prostředí, je téma, které má Vodafone v dlouhodobé strategii svého podnikání. Tu implementuje do svého každodenního fungování a nových byznys modelů a pravidelně ji vyhodnocuje. Více informací najdete na www.vodafone.cz/udrzitelne-podnikani/ a www.modernifirmy.cz.