Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Mezioperátorský převod internetu

Informace k regulovanému procesu přenosu služeb pevného internetu

Proces změny poskytovatele služby přístupu k internetu je od 1.1.2022 regulován zákonem o elektronických komunikacích a navazujícími právními předpisy. Poskytovatel služeb přístupu k internetu, který má zájem přenést k sobě existující přípojku pevného internetu poskytovanou společností Vodafone Czech Republic a.s., může využít následujícího postupu:

  1. Vyplňte formulář mezioperátorského požadavku na přenos služby pevného internetu (mezioperátorská objednávka)
  2. Odešlete vyplněný formulář e-mailem na adresu mop-z@vodafone.com
  3. Aktivně s námi komunikujte skrze tuto e-mailovou adresu
  4. Jakmile úspěšně dokončíte aktivaci svých služeb, potvrďte ji neprodleně odesláním stejného formuláře e-mailem opět na adresu mop-z@vodafone.com

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. požadavek zpracovává v souladu s pravidly a lhůtami definovanými právními předpisy tak, aby ve spolupráci s přejímajícím poskytovatelem naplnil očekávání koncového zákazníka a uživatele přenášené služby.

Manuál k vyplnění a použití formuláře je ke stažení zde.

Poznámka:
Společnost Vodafone Czech Republic a.s. bude jako přejímající poskytovatel zasílat mezioperátorskou objednávku z e-mailové adresy mop-do@vodafone.com.