Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

17. února 2021

5 důvodů, proč by měla být SD-WAN součástí vaší cloudové strategie

Odhadovaná doba čtení 5 minut

SD-WAN je stabilní vícevrstvé řešení, které umožňuje bezproblémové a zabezpečené propojení mezi libovolnými body v síti. Nabízí se jako služba s centralizovanou správou v cloudovém prostředí, která se nazývá Orchestrátor (jedná se o webové rozhraní s možností nastavení provozu, monitoringu kvality a diagnostik). SD-WAN je inovativní technologie, která má potenciál rychlého rozšíření do firem s velkým počtem poboček nebo drahými symetrickými konektivitami. Otázkou tedy není „jestli,“ ale „kdy“ vaše firma technologii SD-WAN začne používat.

Tento článek vám představí pět přesvědčivých důvodů proč využívat SD-WAN technologie. Jak SD-WAN služba řeší obvyklé výzvy hybridních cloudových architektur, jako je například zabezpečené propojení mezi lokalitami, rozdíly a nekompatibility v konfiguraci v jednotlivých sítích (kvůli různým dodavatelům) nebo rozpoznávání a upřednostnění business kritického síťového provozu. Popíšeme i jak rozšiřovat konektivitu při minimalizování nákladů. SD-WAN je v současné době již vyzkoušená a vyspělá technologie, která pomůže zákazníkům zefektivnit jejich digitální transformaci prostřednictvím bezpečného připojení služeb hostovaných v libovolném datacentru nebo cloudu. Zároveň je to služba nezávislá na použité přenosové technologii a dokáže významně zjednodušit firemní síťovou infrastrukturu.

Oddělené řízení (orchestrace)

Technologie SD-WAN dokáže řešit jednotlivé požadavky na řízení (orchestraci) WAN sítě, jako je automatické nastavení provozu napříč platformami s rozdílnou správou a také propojení veřejných i soukromých cloudů. Služba přináší naprostou transparentnost síťových operací a tím pomáhá identifikovat a odstraňovat problémy s konektivitou. Díky znalosti aplikací, transparentnosti sítě a pravidelné kontrole síťových KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) všech WAN konektivit je snazší identifikovat příčiny zhoršení kvality služby nebo rozpoznat přetíženou či jinak degradovanou datovou linku. SD-WAN služba nabízí své vlastní SLA, která jsou nezávislé na použité WAN technologii.

Jednotná a optimálně vyvážená síť

SD-WAN přináší jednotnou konfiguraci a dostupnost řídících síťových funkcí napříč hybridními cloudy. Oddělení správy sítě, řídící a datové vrstvy pak zvyšuje celkovou bezpečnost celého řešení. SD-WAN směruje provoz na základě funkcionality rozpoznávání aplikací (např. SD-WAN od společnosti VMware dokáže rozpoznat více než 3 000 aplikací) a umožňuje díky tomu prioritizovat pro zákazníky kritické aplikace. Při rozhodování o směrování provozu je v reálném čase vybírána vždy nejoptimálnější datová linka, a to nejen na základě koncových adres, ale i na základě síťového nastavení priority provozu, které jsou hlídány a dodržovány napříč všemi cloudy a lokalitami zákazníka. SD-WAN umí také zvýšit kvalitu a propustnost sítě na základě nepřetržitého monitoringu datových linek, kdy v případě zhoršení kvality dokáže v reálném čase „zapnout“ autokorekci oprav datových paketů, oprav pořadí doručených paketů nebo jitter buffering (ukládání hlasových datových paketů a jejich odesílání v rovnoměrně rozložených intervalech). 

Nezávislost na dodavateli

Jedním z největších úskalí spuštění hybridních cloudů jsou rozdíly v technologiích používaných v různých lokalitách, které vedou k omezením dostupnosti funkcí a nekompatibilitám. Většina dodavatelů SD-WAN má své vlastní EDGE (virtuální koncová zařízení) ve veřejných cloudech, tak aby zajistili bezproblémové připojení služeb, které jsou hostovány ve virtuálních data centrech na veřejných cloudech. Tyto EDGE mohou koexistovat se síťovými službami v data centru a využívat stávající konektivitu k vytvoření zabezpečené SD-WAN sítě, která umožňuje přístup k hostovaným službám a dokáže bezproblémově transformovat instanci VPC (Virtual Private Cloud) na další pobočky SD-WAN sítě. SD-WAN Edge mohou být spuštěny na fyzickém hardware nebo jako software na zákaznickém datacentru či na libovolném cloudu. Všechny ostatní komponenty SD-WAN jsou také nezávislé na dodavateli, což jim umožňuje hostování na platformách veřejných cloudů nebo v lokálních datových centrech s dostupnými výpočetními zdroji. 

Rozpoznávání aplikací

Díky funkcionalitám rozpoznávání aplikací, nastavení priorit provozu a garanci minimální šířky pásma dokáže SD-WAN zajistit fungování služeb napříč multicloudovým prostředím. SD-WAN dokáže rozpoznávat jednotlivé datové pakety a podle nastavení priorit je dále směrovat a upřednostňovat jejich přenos, pokud jsou označené jako business kritické aplikace. Zároveň si uživatel může nastavit, který typ provozu pro něj není kritický a tento provoz z lokální pobočky směrovat přímo do internetu (local internet breakout). Díky této SD-WAN funkcionalitě nezatěžuje svá data centra nebo cloudy neprioritním provozem a šetří tak provozní náklady na jejich kapacitu, ale i zvyšuje uživatelskou zkušenost s rychlostí odezvy. S SD-WAN máte navíc možnost průběžně monitorovat KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) za účelem identifikace zhoršení kvality linky nebo výpadků. Veškeré nastavení prioritizace provozu a jednotlivých aplikací se provádí na jednom centrálním místě, a to jak pro jednotlivé pobočky, tak hromadně pro celou síť. 

Rozšíření služby

Schopnost technologie SD-WAN využít jakékoli dostupné připojení je klíčová pro rozšíření služeb i do oblastí s omezenou konektivitou, tzn. do lokalit, kde jsou dostupné pouze negarantované broadband služby na bázi xDSL nebo LTE. Díky své vysoké míře dostupnosti a spolehlivému provozu zajišťuje SD-WAN snadnou implementaci do již existujících cloudových služeb, jako je např. UTM (rozhraní, jímž lze kontrolovat několik bezpečnostních prvků na jednom místě), takže zákazníci mohou těžit z výhod již zavedených cloudových služeb.

Návrh síťové architektury je připravován pro každého zákazníka individuálně s ohledem na maximální využití benefitů a úspor, které SD-WAN nabízí.

O společnosti VMware

Softwarové produkty společnosti VMware pohánějí komplexní digitální infrastruktury po celém světě. Společnost nabízí zákazníkům cloudová řešení, řešení modernizace aplikací, nástroje pro vytváření sítí, zabezpečení a digitální pracovní prostředí, díky kterým mohou zavádět jakékoli aplikace na jakýkoli cloud nebo jakékoli zařízení. Společnost VMware sídlící ve městě Palo Alto v Kalifornii si zakládá na obecném prospěchu, ať už jde o průlomové technologické inovace nebo globální vliv společnosti. Pro více informací navštivte stránky https://www.vmware.com/company.html.
VMware a NSX jsou zapsané ochranné známky nebo ochranné známky společnosti VMware, Inc. a jejích dceřiných společností ve Spojených státech amerických a jiných státech. Tento článek může obsahovat odkazy na webové stránky, které nespravuje společnost VMware a které vytvořily a spravují třetí osoby plně zodpovědné za obsah takových stránek.

Zaujala vás SD-WAN síť a chcete ji vyzkoušet?

Více o SD-WAN