Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Dokumenty k uzavření smlouvy - Tarifní zákazníci bez písemné smlouvy

I. TARIFNÍ ZÁKAZNÍCI BEZ PÍSEMNÉ SMLOUVY

I.I. Fyzické osoby

I.I.I. Fyzické osoby - nepodnikatelé (občané ČR i cizinci)

Fyzické osoby (zájemci o uzavření smlouvy) můžou uzavřít smlouvu osobně nebo prostřednictvím zástupce.

Kontaktní místa: Vodafone prodejny
Vodafone prodej (zdarma na čísle 800 77 00 77)
E-Shop (Vodafone internetový obchod na www.vodafone.cz)
 • Doklady a vše ostatní, co budete pro uzavření smlouvy potřebovat v prodejně Vodafone:

  Při uzavírání smlouvy potřebuje Vodafone od zájemce o uzavření smlouvy (dál už jenom "zájemce", abychom to zbytečně neprotahovali) údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Abychom si mohli údaje ověřit, potřebujeme se podívat na následující doklady:
 • Občané ČR
 • Občanský průkaz + další doklad obsahující fotografii zájemce.
 • V případě ztráty nebo krádeže občanského průkazu alespoň Potvrzení o občanském průkazu vydané Policií ČR nebo příslušným obecním úřadem a k němu druhý doklad vystavený státním orgánem a obsahující fotografii (řidičský průkaz, cestovní pas).
 • Pokud zájemce právě mění své trvalé bydliště, budeme potřebovat Potvrzení o ohlášení změny trvalého pobytu.
 • Cizinci
 • Občané států Evropské unie – občanský průkaz daného státu nebo cestovní pas nebo průkaz s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a další doklad s fotografií a osobními údaji.
 • Občané států mimo Evropskou unii - cestovní pas nebo průkaz s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a další doklad s fotografií a osobními údaji.
 • Zástupce
 • Kdo zastupuje zájemce (občana ČR i cizince), bude potřebovat (kromě výše uvedených dokladů totožnosti) plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupené fyzické osoby.
  Při uzavření smlouvy (platí pro občany ČR i cizince) bude pro začátek potřeba zaplatit Volací jistinu (tu vám vypočítáme u Vodafonu, je minimálně ve výši 500 Kč/1 SIM). V případě, že jde o zájemce (občana ČR či cizince), který nemá v České republice trvalý ani dlouhodobý pobyt, je minimální výše Volací jistiny 5500 Kč/1 SIM. ( V případě uzavření smlouvy na prodejně může být minimální výše Volací jistiny snížena na 1000 Kč/1SIM).
 • V případě ztráty nebo krádeže občanského průkazu alespoň Potvrzení o občanském průkazu vydané Policií ČR nebo příslušným obecním úřadem a k němu druhý doklad vystavený státním orgánem a obsahující fotografii (řidičský průkaz, cestovní pas).
 • Pokud zájemce právě mění své trvalé bydliště, budeme potřebovat Potvrzení o ohlášení změny trvalého pobytu.
 • Údaje, které budete potřebovat při uzavírání smlouvy přes Vodafone prodej nebo v E-Shopu:

  Při uzavírání smlouvy si Vodafone zaznamenává údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Po zájemci budeme chtít: 1) jméno a příjmení, 2) adresu trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu v ČR), 3) české nebo slovenské rodné číslo (pokud jej nemá, tak datum narození) 4) číslo občanského průkazu nebo pasu a případně kontaktní telefon či e-mail. Podmínkou aktivace SIM karty, kterou zájemci pošleme pohodlně poštou na dobírku, je ještě úhrada Volací jistiny (viz výše). Přes Vodafone prodej a E-Shop lze smlouvu uzavřít jenom osobně (zastoupení se nepřipouští).

I.I.II. Fyzické osoby - podnikatelé (občané ČR i cizinci)

Fyzické osoby - podnikatelé můžou uzavřít smlouvu osobně nebo prostřednictvím zástupce.


Kontaktní místa: Vodafone prodejny
Vodafone prodej (zdarma na čísle 800 77 00 77)
E-Shop (Vodafone internetový obchod na www.vodafone.cz)
Doklady a vše ostatní, co budete pro uzavření smlouvy potřebovat v naší prodejně: Při uzavírání smlouvy potřebuje Vodafone od zájemce o uzavření smlouvy (dál už jenom "zájemce", abychom vás zbytečně nezdržovali) údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Abychom si mohli údaje ověřit, budeme se potřebovat podívat na následující doklady: Občané ČR
 • Občanský průkaz + další doklad obsahující fotografii zájemce.
 • V případě ztráty nebo krádeže občanského průkazu potřebujeme alespoň Potvrzení o občanském průkazu vydané Policií ČR nebo příslušným obecním úřadem a k němu druhý doklad vystavený státním orgánem a obsahující fotografii (řidičský průkaz, cestovní pas).
 • Živnostenský list či jiný doklad opravňující zájemce k podnikání (např. Osvědčení profesní komory o registraci, Osvědčení o zápisu v evidenci zemědělského podnikatele apod.). Doklad o registraci k dani (DIČ), nebylo-li zájemci přiděleno IČ.
 • Cizinci
 • Občané států Evropské unie – občanský průkaz daného státu nebo cestovní pas nebo průkaz s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a další doklad s fotografií a osobními údaji. Je také nutné doložit doklad opravňující k podnikání v ČR.
 • Občané států mimo Evropskou unii - cestovní pas nebo průkaz s povolením k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a další doklad s fotografií a osobními údaji.

  Je také nutné doložit doklad opravňující k podnikání v ČR.
 • Zástupce
 • Kdo zastupuje podnikatele (občana ČR cizince) při uzavírání smlouvy, bude potřebovat (kromě výše uvedených dokladů totožnosti) plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastoupené fyzické osoby - podnikatele. 
  Při uzavření smlouvy (platí pro občany ČR i cizince) bude pro začátek potřeba zaplatit Volací jistinu (tu vám vypočítáme u Vodafonu, je ale minimálně ve výši 500 Kč/1 SIM). 
 • Údaje, které budete potřebovat při uzavírání smlouvy přes Vodafone firemní prodej nebo v E-Shopu:

  Při uzavírání smlouvy si Vodafone zaznamenává údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Po zájemci budeme chtít: 1) jméno a příjmení, 2) rodné číslo, 3) IČ, příp. DIČ, 4) adresu místa podnikání a případně kontaktní telefon či e-mail. Podmínkou aktivace SIM karty, kterou zájemci pošleme pohodlně poštou na dobírku, je ještě úhrada Volací jistiny (viz výše). Přes Vodafone prodej a E-shop lze smlouvu uzavřít jenom osobně (zastoupení se nepřipouští).

I.II. Právnické osoby

Právnické osoby podnikatelé či právnické osoby nepodnikatelé

Právnické osoby můžou uzavřít smlouvu prostřednictvím statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce.


Kontaktní místa: Vodafone prodejny
Vodafone prodej (zdarma na čísle 800 77 00 77)
E-Shop (Vodafone internetový obchod na www.vodafone.cz)
 • Doklady a vše ostatní, co budete pro uzavření smlouvy potřebovat v naší prodejně:
  Při uzavírání smlouvy potřebuje Vodafone od zájemce o uzavření smlouvy (dál už jenom "zájemce", abychom vás zbytečně nezdržovali) údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Abychom si mohli údaje ověřit, budeme se potřebovat mrknout na následující doklady:
 • Občanský průkaz jednající osoby + další doklad obsahující její fotografii
 • Aktuálně platný doklad, ze kterého vyplývá oprávnění jednající osoby jednat za společnost/právnickou osobu (jmenovací listina apod.). V případě právnických osob si oprávnění sami ověříme ve veřejné databázi www.Justice.cz.
 • V případě zastoupení je potřeba, aby zástupce předložil (kromě výše uvedených dokladů totožnosti) plnou moc s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za společnost/právnickou osobu.
 • V případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku výpis z jiné evidence (např. výpis z Registru sdružení, Zřizovací listiny apod.) Při uzavření smlouvy bude pro začátek potřeba zaplatit Volací jistinu (tu vám vypočítáme u Vodafonu, je ale minimálně ve výši 500 Kč/1 SIM).
 • Údaje, které budete potřebovat při uzavírání smlouvy přes Vodafone firemní prodej nebo v E-Shopu:
  Při uzavírání smlouvy si Vodafone zaznamenává údaje nezbytné pro řádné plnění práv a povinností obou smluvních stran. Po zájemci budeme chtít následující údaje: 1) obchodní firmu, 2) sídlo, 3) IČ, příp. DIČ, 4) osobní údaje zástupce (jméno, příjmení a rodné číslo) a případně kontaktní telefon či e-mail. 
  Podmínkou aktivace je ještě úhrada Volací jistiny (viz výše). Přes Vodafone firemní prodej nebo v E-Shopu lze uzavřít smlouvu jenom prostřednictvím statutárního orgánu společnosti (zastoupení se nepřipouští).