Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky užívání služby Vodafone eVyúčtováni

Služba eVyúčtování je doplňkovou službou poskytovanou společností Vodafone Czech Republic a.s., která umožňuje přístup k vyúčtování Účastníka a provádění úkonů uvedených níže (dále jen „Služba“), a to na příslušném Účastnickém účtu.

Využívat Službu je oprávněn každý zákazník společnosti Vodafone, který má aktivovánu službu Vodafone OneNet.

Služba umožňuje Účastníkovi provádět různé druhy analýz, vyhledat a sledovat jednotlivé volání, nastavit reporty sledující rozpočet, vyhledat Top reporty, nahrát firemní adresář, nahrát individuální uživatelské adresáře, rozlišovat hovory jak pro služební, tak i soukromé účely, rozdělit fakturační reporty, upravovat a sdílet vlastní reporty, vytvářet grafy a sledovat trendy/vývoj, definovat flexibilní a komplexní pravidla pro přístup, prohlížet účtování a vytvářet vlastní hierarchie a využít podrobnou online pomoc. Návod na využívání jednotlivých funkcionalit je uveden zde.

Přístup ke Službě je umožněn prostřednictvím webové aplikace dostupné na https://evyuctovani.vodafone.cz . Přístup ke službě je chráněn pomocí přístupových údajů, které se člení na administrátorské a uživatelské. Administrátorské přístupové údaje umožňují přístup ke všem funkcionalitám Služby. Uživatelské přístupové údaje umožňují přístup dalším uživatelům a v rozsahu určeném administrátorem.

Účastník nesdělí jiné osobě své přístupové údaje a bude je chránit před neoprávněným využíváním jinou osobou. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou Účastníkovi v důsledku využívání Služby dalšími uživateli, kterým Účastník umožnil přístup.

K využití Služby je třeba mít dostatečně kvalitní internetové připojení a webový prohlížeč.

Účastník je oprávněn aktivovat či deaktivovat Službu kdykoli po dobu trvání smluvního vztahu s Vodafone, a to na základě žádosti prostřednictvím svého Care Consultanta Vodafone. Uživatelské přístupy aktivuje či deaktivuje administrátor určený Účastníkem.

Služba je zpoplatněna v souladu s Ceníkem služeb Vodafone OneNet. Měsíční poplatek za užívání Služby bude účtován za každý měsíc v němž byla služba aktivní, a to i v případě, že služba nebyla aktivní po celé zúčtovací období. Aktivace či deaktivace Služby není zpoplatněna.

Za účelem poskytování Služby budou Účastníkovi zpřístupněna provozní data v rozsahu uvedeném ve vyúčtování služeb a podrobném vyúčtování (rozpisu) služeb, a to vždy za poslední 4 zúčtovací období (dále jen „Data“). Zároveň bude Účastníkovi k dispozici v PDF formátu vyúčtování a podrobný výpis, a to za posledních 6 zúčtovacích období.

Účastník bere na vědomí, že data v eVyúčtování nemusí v reálném čase odpovídat skutečnosti (zejména z důvodu vzniku rozdílu při poskytování slev, vyúčtování roamingu atd.), přičemž Data v eVyúčtování mají pouze informativní charakter.

Aktivováním Služeb Účastník potvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami poskytování a využívání Služeb a že s nimi souhlasí.

V otázkách, které neupravují tyto podmínky, se poskytování Služeb řídí Všeobecnými podmínkami, platným Ceníkem a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz (zejména v sekci "Služby").

Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli měnit a aktualizovat, a to s účinností ode dne zveřejnění změn na stránkách www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 12.4.2011.