Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Kredit poslední záchrany

„Kredit poslední záchrany“ (dále jen „KPZ“) mohou využít stávající účastníci, kteří čerpají služby průběžně poskytované prostřednictvím předplacené karty Vodafone, a to za těchto podmínek:

 • mají aktivní předplacenou kartu Vodafone po souvislou dobu minimálně posledních 3 (tří) měsíců a zároveň
 • od května 2014 aspoň jednou dobili kredit na takové předplacené kartě v hodnotě minimálně 500 Kč a zároveň
 • aktuální kredit na takové předplacené kartě je nižší než 50 Kč.
 • KPZ není poskytován k předplacené kartě Oskarta a Studentfone.
 • Účastníkovi dle odst. 1, který právě nemůže dobít předplacený kredit a využije KPZ, umožní Vodafone bezprostředně poté po dobu 10 měsíců čerpat služby volání, SMS nebo internetové připojení v hodnotě 50 Kč dle aktuálního účastníkova tarifu. Za služby, jejichž čerpání Vodafone povolí okamžitě na žádost účastníka v uvedeném rozsahu přesahujícím dobitý kredit, zaplatí účastník jednorázový poplatek 60 Kč včetně DPH. Poplatek bude automaticky odečten z kreditu předplacené karty ihned po jejím příštím dobití.
 • KPZ lze využít pouze 1x před následným dobitím kreditu.
 • O možnosti využít KPZ je účastník dle odst. 1 automaticky informován v případě, že jeho kredit je nižší než 50Kč a pokouší se uskutečnit hovor.
 • Účastník dle odst. 1 využije KPZ jeho aktivováním v internetové samoobsluze Vodafonu, v aplikaci Můj Vodafone nebo zasláním SMS zdarma ve tvaru KPZ 50 na číslo 7700.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 23. 5. 2024.