Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Vodafone Pass – Social Pass“ (dále jen „nabídka“)

  1. Nabídku „Vodafone Pass – Social Pass může využít každý zákazník, který využívá služby Vodafonu a za podmínek uvedených níže. Nabídka neplatí pro OneNet zákazníky. Služba Vodafone Pass – Social Pass umožňuje čerpání dat souvisejících s používáním definovaných zahrnutých aplikací při přístupu k zdrojům internetu bez jejich započítávání do objemu přenesených dat z balíčku dat pro univerzální použití.
  2. Nabídku je možné aktivovat v aplikaci Můj Vodafone, samoobsluze Vodafone, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu v období od 5.10.2017 do 30.11.2017 s tím, že v období od aktivace do 30.11.  bude na balíček Vodafone Social Pass poskytnuta 100% sleva  následně v období od 1.12.2017 bude účtován již za cenu dle platného ceníku bez jakékoliv slevy.
  3. Nabídku je možné si kdykoli deaktivovat, a to v aplikaci Můj Vodafone, samoobsluze, v prodejnách Vodafonu či na zákaznické lince Vodafonu.
  4. Účtování již aktivních balíčků Vodafone Social Pass od 1.12.2017 -  tyto balíčky budou účtované za cenu dle platného ceníku s obnovou zúčtovacího období, např. zákazník s zúčtovacím obdobím 4. dne v měsíci, který si balíček si aktivoval např. dne 27.10.2017, tomu bude balíček účtován za cenu dle platného ceníku od 4.12.2017.
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, podmínky služeb, podmínky Vodafone Pass, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby) se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky Nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 5.10.2017.

Vytisknout