Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Závěry ověření shody metodiky Oddělené evidence výnosů a nákladů

Zveřejnění nám ukládá zákon o elektronických komunikacích

V této části naleznete informace, jejichž zveřejnění ukládá společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) zákon o elektronických komunikacích v § 86 odst. 4. Jedná se o auditní závěry ověření shody výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů s metodikou vydanou Českým telekomunikačním úřadem jako OOP/4/09.2014-6, v platném znění.