Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Toulavý Android ve Varech“

 1. Soutěž „Toulavý Android“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“).
 2. Soutěž probíhá v době od 28. 6. 2013 00:00 hod. do 6.7.2013 23:59 hod. v Karlových Varech.
 3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba – nepodnikatel starší 15 let. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafone i ti, kteří zákazníky Vodafone nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a osoby jim blízké ve smyslu ust. §116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednou.
 4. Výhry tvoří celkem 8 mobilních telefonů, které společnost Vodafone rozdá výhercům během 8 soutěžních kol. Soutěžní kola se nemusí shodovat s kalendářními dny, po které soutěž probíhá – tj. některý den může být vyhlášeno více soutěžních kol, nebo naopak nemusí být vyhlášeno žádné soutěžní kolo.
 5. Výhercem telefonu se stává ten soutěžící, který splní nejrychleji soutěžní úkol – najde v Karlových Varech messengera společnosti Vodafone a sdělí mu platné heslo pro dané soutěžní kolo. Vodafone v každém soutěžním kole zveřejní polohu messengera a heslo na Twitteru http://twitter.com/vodafonevary, případně na svém profilu na Facebooku http://www.facebook.com/vodafonecz. Soutěžící, který nejrychleji nalezne messengera a sdělí mu platné heslo, získá na místě buď telefon Samsung Galaxy S4, HTC One nebo jeden z šesti telefonů Vodafone Smart III.
 6. V případě, že do 2 hodin od okamžiku zveřejnění polohy messengera a hesla výhru nezíská žádný soutěžící, soutěžní kolo končí a výhra propadá ve prospěch společnosti Vodafone.
 7. Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, město bydliště a fotografie výherců na sociální síti Twitter (http://twitter.com/vodafonevary a http://twitter.com/vodafone_cz) a Facebook (http://www.facebook.com/vodafonecz).
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, přesné adresy bydliště a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
 9. Soutěžící souhlasí s pořízením a použitím fotografií jeho osoby a se zveřejněním jeho jména, příjmení a města bydliště v případě, že se stane výhercem v soutěži, a to za účelem organizace soutěže a marketingové účely společnosti Vodafone po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 11. Tato verze pravidel je platná a účinná od 28. 6. 2013

Vytisknout