Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže s DJ Mix Tour na Vodafone live!

Pořadatelem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“). Soutěže se může zúčastnit zákazník Vodafonu, který si v době od 5.2.2009 23:59 do 28.2.2009 23:59 stáhne z Vodafone live! soutěžní hru DJ Mix Tour od Gameloftu. Výherce bude určen podle pořadí času stažení hry k okamžiku ukončení soutěže. Výherce ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 2. Výhercem se stane účastník soutěže, jehož pořadí se shoduje s výsledkem výše zmíněného podílu. (Bez ohledu na desetinná místa)

Výherce bude do 14 dnů po ukončení soutěže telefonicky kontaktován na telefonním čísle, ze kterého proběhlo stažení hry, za účelem sjednání způsobu převzetí výhry. Nepodaří-li se výherce v této době kontaktovat, výhra propadá ve prospěch Vodafonu. Soutěžící souhlasí se zpracováním telefonního čísla, jména, příjmení a adresy pro účely organizace soutěže. Vodafone neodpovídá za to, že se soutěžící nemohl zúčastnit soutěže v důsledku technického selhání nebo zahlcení provozu v sítích elektronických komunikací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Vodafonu.

Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit.

Vytisknout