Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Partnerský program Vodafonu

  1. Partnerský program Vodafonu (dále jen „Program) je programem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155  00 Praha 5, IČ: 257 88 001, zapsaná v rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), v rámci kterého se zákazníci Vodafone mohou dozvědět o zajímavých nabídkách třetích stran a zúčastnit se soutěží pořádaných pro zákazníky v Programu registrované.
  2. Do tohoto programu se může přihlásit zákazník společnosti Vodafone, kterému byla zaslána tzv. zvací SMS do Programu, a to zasláním odpovědnostní SMS s textem ANO na číslo 61471 nebo 61472. Stejně tak se může do Programu přihlásit každý zákazník Vodafone, který nebyl osloven zvací SMS a to zasláním SMS s textem ANO na číslo 61471 nebo 61472. Za odeslanou SMS platíte podle svého tarifu.
  3. Po zařazení zákazníka do Programu pro Vás bude Vodafone vybírat zajímavé nabídky produktů a budete se moci účastnit soutěží, které vám budeme zasílat formou SMS/MMS. Nabídky budou rozděleny podle zaměření: (a) pro ženy, (b) pro cestovatele.
  4. Maximální počet obchodních sdělení, které můžete formou SMS/MMS dostat jsou 2 zprávy týdně.
  5. Každý zákazník, který se přihlásí do Programu má možnost se z programu kdykoli odhlásit, a to zasláním SMS s textem ZRUS na číslo 61474. Pokud se zákazník z Programu odhlásí v době kdy se zároveň účastní soutěže vyhlášené v rámci Programu, bude automaticky zákazníkovi ukončena účast i takové soutěži.
  6. Za prohlížení mobilní verze stránek programu na adresách http://tvuj.mobi/prozeny a http://tvoje.mobi/cesta pomocí přístupového bodu Vodafone live! nejsou datové přenosy zákazníkovi zpoplatňovány. Při přístupu ke stránkám přes jiné přístupové body (např. GPRS Web) bude účtována cena za připojení dle datového tarifu zákazníka. Při přístupu ke stránkám ze zahraničí bude zákazníkovi po dobu připojení na stránky účtována cena za připojení v zahraničí podle platného ceníku služby Vodafone Připojení; jinak platí podmínky služby včetně cen obsahu.
  7. Odesláním SMS s textem ANO na číslo 61471 nebo 61472 vyjadřuje účastník souhlas s podmínkami Programu a vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním telefonního čísla a dalších případně poskytnutých údajů společnosti Vodafone pro zasílání informací o produktech a službách třetích stran, a to po celou dobu účasti v Programu. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více na www.vodafone.cz.
  8. Vodafone má právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat, měnit nebo zrušit a to s účinností ode dne zveřejnění změn na www.vodafone.cz, nebude-li stanoven pozdější termín účinnosti.
  9. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 27. 1. 2010.

Vytisknout