Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Informace dle zákona o elektronických komunikacích

Zveřejnění nám ukládá zákon o elektronických komunikacích

V této části naleznete informace, jejichž zveřejnění ukládá společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen Vodafone) zákon o elektronických komunikacích v § 86 odst. 4. Jedná se o auditní závěry ověření shody výsledků oddělené evidence nákladů a výnosů s metodikou vydanou Českým telekomunikačním úřadem jako OOP/4/03.2006-3.

Závěry ověření za hospodářské roky

Chcete o Vodafonu vědět víc?

O informací uložených zákonem už víte dost, co takhle dozvědět se, jak postupovat při reklamaci?

Více informací