Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

9. května 2023

Tady Vodafone 67: Jana Vychroňová o diverzitě a inkluzi

Květen je měsícem diverzity v celé Evropě. Diverzita neboli rozmanitost, znamená respekt k jedinečnosti každého z nás. Různorodost je totiž přirozenou součástí našeho života. A protože diverzita ve společnosti je přirozená, chceme ji i ve Vodafonu podporovat a vytvářet prostředí, kde se lidé mohou rozvíjet s ohledem na svůj osobní potenciál a kde existuje vzájemný respekt a pochopení k odlišnostem. O tom, co pro naši firmu diverzita znamená, si budu dnes povídat s Janou Vychroňovou, manažerkou diverzity a inkluze.