Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone zpochybňuje podmínky nové aukce

22. května 2013

Společnost Vodafone dnes Českému telekomunikačnímu úřadu odeslala připomínky k návrhu podmínek nové aukce kmitočtů.

Společnost Vodafone je znepokojena postupem ČTÚ, který připravil podmínky nové aukce bez analýzy aukce zrušené. Domníváme se, že ČTÚ odstranil pouze malou část nedostatků, které byly příčinou nezdaru první aukce.

Podmínky aukce v této podobě znamenají podstatné riziko pro všechny – stát, účastníky aukce i zákazníky. Přidělení kmitočtů za navrhovaných podmínek bude zpochybnitelné, výnos pro státní rozpočet nejistý
a nabízené spektrum tak může být vlivem soudních sporů po dlouhou dobu pro poskytování nových rychlých datových služeb nevyužitelné.

„Vývoj předchozí aukce ukázal, že PPF jako zájemce o vstup na trh výrazným způsobem přebíjel ostatní zúčastněné hráče, a tím způsobil prodlužování aukce bez dosažení úspěšného konce a rozdělení kmitočtů,“ říká Richard Stonavský, ředitel pro regulaci a vnější vztahy ve společnosti Vodafone. „Oproti minulé aukci ještě větší navrhovaná podpora pro vstup nového hráče je pro nás neakceptovatelná. Zejména rezervace spektra
v pásmu 800 MHz je překvapivá, protože ČTÚ ji před minulou aukcí označil za nezákonnou a neopodstatněnou,“
dodává Richard Stonavský. 

Úřad nevysvětlil, co se na českém telekomunikačním trhu od minulé aukce změnilo (zhoršilo), že je nutno podporu pro nového síťového hráče tak výrazně zvýšit. Ve zvýhodnění pro nového hráče, zejména v rezervaci spektra v pásmu 800 MHz, spatřujeme nedovolenou veřejnou podporu, jelikož nový hráč může toto spektrum získat za násobně nižší cenu, než kolik byla PPF ochotna zaplatit v aukci předchozí.

Kompletní znění připomínek k aukci naleznete zde: