Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Rok jinak: Pracujete pro neziskovku, mzdu vyplácí Nadace Vodafone

28. července 2011

Nadace Vodafone vyhlašuje pod heslem Otevřete si cestu do jiného života čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak, v jehož rámci mohou lidé jeden rok nebo jeden až tři měsíce pracovat v neziskové organizaci podle své volby, přičemž mzdu jim hradí Nadace Vodafone. „Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouhodobý přenos know-how a zkušeností mezi neziskovou sférou a světem byznysu, a tím rozvíjení občanské společnosti v České republice. Chceme iniciovat odborníky zejména z komerční sféry, aby se podíleli na tématech, která mají společenský přesah, a zároveň pomohli profesionalizovat neziskový sektor. Z předchozích ročníků víme, že i po ukončení grantu vítězové s neziskovkami dále spolupracují nebo se jinak podílejí na podpoře témat, kterými se v rámci svého Roku jinak zabývali,“ vysvětlil hlavní myšlenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone. Programu Rok jinak se dosud zúčastnilo dvacet osm profesionálů, kteří své zkušenosti uplatnili v neziskových organizacích zaměřujících se na všechna témata od ekologie až po sociální problematiku.

Nadace Vodafone vyhlašuje pod heslem Otevřete si cestu do jiného života čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak, v jehož rámci mohou lidé jeden rok nebo jeden až tři měsíce pracovat v neziskové organizaci podle své volby, přičemž mzdu jim hradí Nadace Vodafone.

„Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouhodobý přenos know-how a zkušeností mezi neziskovou sférou a světem byznysu, a tím rozvíjení občanské společnosti v České republice. Chceme iniciovat odborníky zejména z komerční sféry, aby se podíleli na tématech, která mají společenský přesah, a zároveň pomohli profesionalizovat neziskový sektor. Z předchozích ročníků víme, že i po ukončení grantu vítězové s neziskovkami dále spolupracují nebo se jinak podílejí na podpoře témat, kterými se v rámci svého Roku jinak zabývali,“ vysvětlil hlavní myšlenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone.

Programu Rok jinak se dosud zúčastnilo dvacet osm profesionálů, kteří své zkušenosti uplatnili v neziskových organizacích zaměřujících se na všechna témata od ekologie až po sociální problematiku. Grantisté se v neziskových organicích mohou zabývat podle své profese širokou škálou činností od fundraisingu, před PR a komunikaci, až po vytváření dlouhodobých strategií HR a rozvoje. Program je otevřen všem uchazečům napříč obory bez ohledu na kvalifikaci, příjmovou skupinu či region působení. Výjimku tvoří pouze lidé, kteří už v současné době v neziskovém sektoru působí nebo jsou déle než 3 měsíce nezaměstnaní. až po budování Rok jinak není nedostupný ani pro ty, kteří nechtějí nebo z různých důvodů nemohou na celý rok opustit své zaměstnání. Nadace Vodafone jim umožňuje za stejných podmínek pracovat pro neziskovou organizaci i na zkrácený úvazek v délce trvání od jednoho do tří měsíců v rámci podprogramu kRok jinak.

Nové role ambasadora Roku jinak se v letoším roce ujal Tomáš Hajzler, který se profesionálně zabývá otázkami motivace, smysluplnosti práce a svobody v práci a vydává knihy s touto tematikou.

„Z mnoha průzkumů vyplývá, že až 80 % lidí nebaví jejich práce. Přitom v práci trávíme více než dvě třetiny života, který v průměru není o mnoho delší než 25 000 dní. Program Rok jinak je proto výjímečnou příležitostí, jak zkusit dělat to, co člověka skutečně naplňuje bez strachu, že nebude mít na složenky,“ říká Tomáš Hajzler, ambasador programu.

Podmínkou účasti v grantovém řízení je předložení projektu, který podrobně definuje pracovní náplň účastníka Roku jinak v konkrétní neziskové organizaci včetně stanovení cílů. Uchazeči, kteří se v neziskovém sektoru neorientují, mohou pro kontakt s neziskovou organizací využít bazar nabídek a poptávek po spolupráci na internetových stránkách Roku jinak.

Zájemci mohou přihlášky podávat do konce září, přibližně desítku finalistů vyhlásí Nadace Vodafone v polovině října. Tehdy se do výběru grantistů bude moci zapojit i veřejnost. Projekt, pro který bude hlasovat nejvíce lidí, získá Divokou kartu a bude tak rovnou zařazen mezi vítěze. O dalších úspěšných grantistech rozhodne porota složená ze zástupců Nadace Vodafone, společnosti Vodafone, médií a neziskové sféry. Jedním z porotců bude také ambasador projektu Tomáš Hajzler. Vítězové Roku jinak pro rok 2012 budou známi na konci října.

Formuláře, informace o veškerých náležitostech přihlášky i kontakty naleznou zájemci od 1. srpna na internetových stránkách www.rokjinak.cz. Tam se mohou o konkrétních zkušenostech s Rokem jinak dozvědět přímo od dřívějších grantistů. Jejich příběhy zprostředkují krátké videomedailonky, které spolu s týmem lidí s mentálním postižením ze sdružení Inventura natočila dokumentaristka a rovněž někdejší účastnice Roku jinak Linda Jablonská.