Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

9. března 2022

Průvodce balíčkem na podporu oživení EU po pandemii pro malé a střední firmy

Odhadovaná doba čtení 4 minuty

V roce 2020 Evropská unie v reakci na vypuknutí pandemie covidu-19 vytvořila podpůrný balíček NextGenerationEU za účelem podpory hospodářského oživení a lepší přípravy evropské ekonomiky na budoucnost po pandemii.

Balíček NextGenerationEU, který má pomoci všem vrstvám evropské společnosti, bude představovat důležitý program podpory pro malé firmy při jejich zotavování z následků pandemie. V tomto článku se dozvíte více o balíčku NextGenerationEU a o tom, jak může pomoci vaší firmě.

Co obnáší NextGenerationEU a nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, zkráceně RRF)?

V dubnu 2020 Evropská unie (EU) rozhodla, že zahájí první kroky pro zřízení fondu EU pro obnovu, který by pomohl zmírnit dopady krize covidu-19. V květnu 2020 pak Evropská komise vypracovala nový návrh dlouhodobého rozpočtu EU, který by měl pomoci v boji proti bezprostředním dopadům pandemie.

V červenci se EU dohodla na ozdravném balíčku v hodnotě 750 miliard eur nazvaném NextGenerationEU, který má členským státům EU pomoci řešit dopady pandemie. Jedná se o součást dlouhodobého balíčku EU na oživení ekonomiky v hodnotě 2,4 bilionu eur na období 2021–2027.

Jádrem balíčku NextGenerationEU je nástroj pro oživení a odolnost (RRF), který představuje podpůrný balíček v hodnotě 672,5 miliardy eur (312,5 miliardy eur ve formě grantů a 360 miliard eur ve formě půjček), jehož hlavním úkolem je pomoci členským státům překonat dopady pandemie.

 

Co je cílem nástroje RRF?

Nástroj RRF byl vytvořen s cílem umožnit členským státům vytvářet programy, které přinášejí hmatatelné výhody pro hospodářství a občany v celé EU. Tyto systémy by měly být vytvořeny tak, aby řešily společné problémy, které se týkají všech členských států, jako je snaha o větší udržitelnostpodpora digitální transformace ve všech oblastech společnosti. V rámci těchto plánů EU nařídila, aby alespoň 20 % prostředků z nástroje RRF bylo určeno na digitální transformaci.

Evropská komise vytyčila následující oblasti, na které se mají členské státy zaměřit při přípravě svých plánů pro oživení a odolnost:

  • Nabírání na síle – využití ekologických technologií a urychlení integrace obnovitelných zdrojů energie.
  • Renovace – zlepšení energetické účinnosti veřejných a soukromých budov.
  • Dobíjení a doplňování paliva – zajištění přístupu k čisté a udržitelné inteligentní dopravě a k dobíjecím a čerpacím stanicím.
  • Připojení – urychlení zavádění superrychlých širokopásmových služeb, jako jsou optické sítě a sítě 5G.
  • Modernizace – modernizace veřejné správy a služeb prostřednictvím technologií.
  • Rozšíření – zvýšení kapacit evropského průmyslového datového cloudu při současném vývoji nejvýkonnějších a nejudržitelnějších procesorů.
  • Změna kvalifikace a prohlubování dovedností – přizpůsobení vzdělávacích systémů, aby podporovaly digitální dovednosti, vzdělávání a odbornou přípravu pro všechny věkové kategorie.

 

Proč se to týká malých a středních firem?

Tento fond by mohl být obrovským podpůrným programem pro malé a střední firmy v celé Evropě. V uplynulém roce musely firmy výrazně přizpůsobit své procesy, aby mohly během pandemie efektivně fungovat. Ať už šlo o vytvoření systémů práce na dálku nebo začlenění nových technologií do obchodních procesů, mnoho firem muselo uspíšit digitalizaci svých procesů, aby vůbec přežily.

Díky přidělení prostředků z nástroje RRF členským státům budou malé firmy v 18 státech moci žádat o granty a půjčky na podporu a posílení svého podnikání. Vzhledem k tomu, že nejméně 20 % financí z balíčku bude určeno na podporu digitální transformace, budou moci malé firmy nejen využít prostředky na okamžitou podporu, ale také je investovat do digitálního kapitálu, který jim z dlouhodobého hlediska pomůže připravit se na digitální budoucnost.

 

Kdy k tomu dojde?

Od ledna 2021 začala Evropská komise vyčleňovat finanční prostředky v rámci příštího víceletého finančního rámce (dlouhodobý rozpočet EU). Než však mohou firmy začít žádat o granty a půjčky z programu NextGenerationEU, členské státy musely předložit své návrhy, jak tyto prostředky využijí na pomoc svým ekonomikám. Česká vláda schválila Národní plán obnovy v květnu 2021, v červenci 2021 ho schválila Evropská komise a v září 2021 byl odsouhlasen Evropskou radou.

 

dlouhodobého hlediska Evropská komise stanovila, že:

  • 2023: Zdroje na obnovu a odolnost pro členské státy mohou být přiděleny do konce roku 2023.
  • 2026: Reformy a investice musí být provedeny do roku 2026.

Další informace naleznete na stránkách Evropská komise – Plán na podporu oživení Evropy

 

Jak můžete požádat o grant v ČR?

V rámci Nástroje pro oživení a odolnost EU (RRF) v České republice vznikl Národní plán obnovy (NPO). Ten alokoval celkem 199 milionů korun na dotace, které mají pomoci vyvést českou ekonomiku z krize po pandemii covidu-19 a pomoci firmám nastartovat digitální a „zelenou“ transformaci, kterou vyžaduje evropská legislativa.

Vodafone Business se dlouhodobě věnuje digitální transformaci firem (a souvisejícím produktům jako IoT či cloudové služby), na kterou je vypsána aktuální dotační výzva NPO. Také proto u této příležitosti spojil síly se silnými hráči v oboru, IT integrátory, ale i dotačními agenturami, jako např. enovation, která zájemcům o dotace NPO pomáhá s přípravou projektu i dotační žádostí. Podnikatelé tak mají pomocnou ruku ve všech krocích od orientace v podmínkách dotačních výzev, navržení komplexního postupu i přípravy dotační žádosti až po naplnění výsledného projektu. Chcete být jedním z nich? Přečtěte si více o tom, jak získat dotace na digitalizaci.