Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky nabídky Vodafone Business Digitální kancelář

1. Kdo může nabídku využít

Nabídku mohou využít všichni firemní zákazníci, kteří mají uzavřenou Rámcovou smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek.

2. Aktivace a deaktivace nabídky

Zákazník, který si aktivuje balíček všech níže uvedených služeb:

  • Microsoft 365 Business Basic
  • Vodafone Business CyberWall
  • Mobilní připojení 5 GB nebo Mobilní připojení 20 GB s datovou SIM – při nákupu k tomu určeného USB modemu. USB modem s vloženou datovou SIM kartou slouží jako náhradní zdroj signálu pro pevný internet v případě nečekaného výpadku.

získává slevu na každou uvedenou službu v této výši:

  • 25% na Microsoft 365 Business Basic
  • 25% na Vodafone Business CyberWall
  • 70% na Mobilní připojení 5 GB nebo 77% na Mobilní připojení 20 GB.

V případě deaktivace některé z výše uvedených služeb z balíčku zákazník o slevu přichází a bude mu účtována cena aktivních služeb dle aktuálního Ceníku.

Výše uvedená nabídka je podmíněna trváním Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek. Při ukončení Rámcové smlouvy zákazník o zvýhodněnou cenu přichází a služby mu budou účtovány dle aktuálního Ceníku.

Na nabídku se nevztahuje 30denní Záruka spokojenosti.

Nabídka není určena pro zákazníky Vodafone OneNet.

3. Společná ustanovení

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, Podmínky služby Microsoft 365 Business, Podmínky služby Vodafone Business CyberWall, Podmínky poskytování mobilních datových služeb pro firemní zákazníky s Rámcovou smlouvou, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone.

Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a. s. (a její síť, produkty a služby), se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V případě podezření na zneužití nabídky si Vodafone vyhrazuje právo neaktivovat služby či deaktivovat slevu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6.6.2022.