Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Nadace Vodafone vyhlašuje sedm vítězů Roku jinak

04. listopadu 2011

Čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak Nadace Vodafone zná svých sedm vítězů. Tři ženy a čtyři muži stráví rok 2012 realizací vlastního projektu v neziskové organizaci, plat jim bude hradit Nadace Vodafone. „Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouhodobý přenos know-how a zkušeností mezi neziskovou sférou a světem byznysu, a tuto myšlenku vybrané projekty beze zbytku naplňují,“ vysvětlil hlavní myšlenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone a dodal: „Těší mě, že jsme mohli navýšit počet projektů, které podpoříme, a umožnit tak více zapáleným lidem z byznysu strávit jeden rok prací pro neziskovky.“ Vítězové čtvrtého ročníku Rok jinak a jejich projekty: Dominika Kovaříková - Sociální služby Světluška, o.p.

Čtvrtý ročník grantového programu Rok jinak Nadace Vodafone zná svých sedm vítězů. Tři ženy a čtyři muži stráví rok 2012 realizací vlastního projektu v neziskové organizaci, plat jim bude hradit Nadace Vodafone.

„Hlavní myšlenkou programu Rok jinak je dlouhodobý přenos know-how a zkušeností mezi neziskovou sférou a světem byznysu, a tuto myšlenku vybrané projekty beze zbytku naplňují,“ vysvětlil hlavní myšlenku programu Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone a dodal: „Těší mě, že jsme mohli navýšit počet projektů, které podpoříme, a umožnit tak více zapáleným lidem z byznysu strávit jeden rok prací pro neziskovky.“

Vítězové čtvrtého ročníku Rok jinak a jejich projekty:

Dominika Kovaříková - Sociální služby Světluška, o.p.s.

Dominika Kovaříková pracuje jako manažerka Budějovického Budvaru. Své zkušenosti s řízením a financemi chce uplatnit v organizaci Světluška, která v Českých Budějovicích provozuje denní a týdenní stacionář pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z Jihočeského kraje. Během Roku jinak chce Dominika Kovaříková vytvořit kvalitní a do budoucna udržitelný systém financování provozu organizace, fundraisingu a dalšího rozvoje.

Tomáš Pavlík- IQ Roma servis, o.s.

Tomáš Pavlík chce na rok vyměnit post tiskového mluvčího Unicredit Bank za místo PR manažera občanského sdružení IQ Roma servis, které poskytuje komplexní pedagogické, sociální služby sociálně vyloučeným lidem, zejména Romům. Tomáš chce připravit spuštění programu Gendalos, který bude zaměřený na individuální podporu vzdělávání vybraných klientů, profesionalizovat PR tým a nabídnout zaměstnancům organizace manažerskou podporu a koučování.

Marek Šálek – Nadace Via

Marek Šálek je novinář, šéfreportér časopisu Týden. S Nadací Via má v úmyslu realizovat projekt „Via Bona Times“, jehož hlavním cílem je vytvořit důvěryhodný informační zdroj o filantropii pro vysokopříjmové skupiny v ČR. Tento časopis by měl inspirovat a motivovat ke smysluplné a systematické podpoře neziskového sektoru ze strany privátních dárců.

Bohuš Získal, Hudební informační středisko, o.p.s.

Bohuš Získal, projektový specialista v oblasti digitálních archivů, se pro Rok jinak spojil s Hudebním informačním střediskem, jehož cílem je propagovat a informovat o české hudbě a vést archiv not, tiskovin a nahrávek české vážné hudby. Cílem projektu je vybudování digitálního archivu vážné hudby a not na internetu a zpřístupnění jeho obsahu veřejnosti a školám.

Miluše Dvoržáková – Amelie, o.s.

Miluše Dvoržáková působí v nadnárodní společnosti Monsanto jako manažerka v oblasti komunikace, krizového řízení a marketingu. Pro Amelii, sdružení nabízející psychosociální podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým, chce především zajistit finanční stabilitu, mimo jiné získáním dlouhodobého finančního partnera v komerčním sektoru. Kromě toho chce také Amelii pomoci navázat dlouhodobou spolupráci se zahraničním partnerem s cílem sdílení know-how a přenosu osvědčené praxe.

Jan Krčmář – Auto*Mat, o.s.

Jan nyní pracuje v oblasti PR. V rámci Roku jinak by chtěl ve sdružení Auto*Mat, které je iniciativou za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Věnuje se watchdogovým aktivitám, podpoře cyklistiky a pěší a veřejné dopravy v Praze. Jan má v Auto*matu pomoci nastavit dlouhodobou komunikační strategii se silným, konzistentním a udržitelným dopadem na veřejnost.

Zuzana Křivánková – Život 90

Zuzana Křivánková má bohaté zkušenosti z oblasti komunikace a marketingu. Nabídnout je chce Sdružení Život 90, které se věnuje všestranné pomoci seniorům. Zuzaniným cílem v rámci Roku jinak je zviditelnit poskytované služby a zvýšit poptávku po nich prostřednictvím komunikačních a marketingových nástrojů.

Dominika Kovaříková postoupila z finálové dvanáctky rovnou díky hlasování veřejnosti na Facebooku a na stránkách www.rokjinak.cz, kde díky nejvyššímu počtu hlasů, celkem 5155, získala Divokou kartu. O dalších vítězích rozhodla porota, v niž vedle ředitele Nadace Vodafone Ondřeje Zapletala, zastupující viceprezidentky Vodafonu pro HR Pavly Teplé a šéfa komunikace Filipa Hrubého, zasedala také novinářka a reportérka Lidových novin Veronika Bednářová a jako zástupce neziskového sektoru letošní výherce Roku jinak Jan Rybář, který pracuje pro nezávislý server Ekolist.

Vítěze v nejbližší době čeká podpis smlouvy a vyřízení administrativních náležitostí, na svých projektech začnou pracovat v lednu.

Programu Rok jinak se dosud zúčastnilo dvacet osm profesionálů, kteří své zkušenosti uplatnili v neziskových organizacích zaměřujících se na všechna témata od ekologie až po sociální problematiku. Grantisté se v neziskových organicích mohou zabývat podle své profese širokou škálou činností od fundraisingu, před PR a komunikaci, až po vytváření dlouhodobých strategií HR a rozvoje.

Nadace Vodafone nabízí šanci uplatnit své know how v neziskovém sektoru a využít své zkušenosti při práci pro dobrou věc i těm, kteří z různých důvodů nemohou nebo nechtějí přerušit své profesní kariéry na celý rok. Přihlásit se mohou do grantového programu kRok jinak na kratší úvazky v délce od jednoho do tří měsíců. Více informací najdou na www.rokjinak.cz