Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Dejte mobilu druhou šanci

03. května 2018

V České republice je okolo osmi milionů telefonů, které už nikdo nepoužívá. Tak jako papír, plast a další materiály je možné také mobilní telefon ekologicky recyklovat a přispět ke snížení CO2 a ochraně životního prostředí. Slouží k tomu speciální sběrná místa, která nabízí například také Vodafone ve svých prodejnách. V rámci podpory projektu Evropského týdne udržitelného rozvoje přidá Vodafone v květnu každému i dárek za recyklaci mobilního telefonu jako poděkování za zájem o ekologii.

Fakt, že většina těchto zařízení nekončí v křemíkovém nebi, ale hluboko v našich šuplících, potvrzuje David Vandrovec, ředitel firmy REMA Systém, která v rámci ochrany životního prostředí zabezpečuje efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení: „Pokud se podíváme na materiálové složení mobilního telefonu, zjistíme, že zahrnuje nezanedbatelné množství vzácných kovů, jako je zlato či stříbro. Zlata je v jednom mobilním telefonu v průměru 25 miligramů a stříbra až desetkrát tolik. Při počtu 8 milionů nepoužívaných telefonů v Česku je to až 200 kilogramů zlata a 2 tuny stříbra. Lidé se často svých starých a mnohdy i nefunkčních telefonů nechtějí vzdát, hraje v tom roli jistá forma nostalgie a také efekt cennosti u těchto druhů elektrozařízení.“  

Vyměňte starý telefon za novou službu

Vodafone se v rámci své strategie udržitelného podnikání hlásí ke globálním Cílům udržitelného rozvoje (v angličtině SDGs), které se zaměřují i na odpovědnou výrobu a spotřebu. S pomocí veřejnosti zrecykloval od roku 2005 celých 70 000 telefonů, v kontextu celkového počtu prodaných telefonů je to ale stále málo. Aby Vodafone podpořil smysluplnou recyklaci, nabízí během měsíce května speciální akci. Lidem, kteří se rozhodnou přinést na pobočku nepotřebný mobilní telefon, nabídne na měsíc aktivaci Social Passu – jedná se o službu, díky které může zákazník surfovat na nejrozšířenějších sociálních sítích bez počítání dat z jeho datového balíčku.

„Vodafone se už po druhé zapojil do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Projekt, jehož cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy na své okolí a na ty, kteří přijdou po nás,“ říká ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání společnosti Vodafone, Adriana Dergam, a dodává: „Prostřednictvím partnera zrecyklujeme a znovu využijeme až 95 % ze všech částí mobilního telefonu. Peníze z recyklace investujeme do projektů, které s pomocí technologií zlepšují životní prostředí. “

V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR) proběhnou od 31. května do 5. června desítky přednášek, diskusí, výstavy či sousedská setkání v hlavním městě a v regionech. V roce 2017 bylo akcí pod záštitou ETUR bezmála 150, čímž se Česká republika umístila na 4. místě v Evropě.  Pozvánky na všechny akce a další informace najdou zájemci na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.