Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

CENTRUM PRO VÝZKUM A VÝVOJ OTEVŘE BRZY

03. října 2000

Dnes byla završena závěrečná fáze rekonstrukce Centra pro výzkum a vývoj. K založení Centra došlo letos v dubnu dohodou mezi společnostmi Český mobil a.s., Ericsson s.r.

Dnes byla završena závěrečná fáze rekonstrukce Centra pro výzkum a vývoj. K založení Centra došlo letos v dubnu dohodou mezi společnostmi Český mobil a.s., Ericsson s.r.o. a Českým vysokým učením technickým. Stavební úpravy a adaptace prostor na elektrotechnické fakultě ČVUT realizované na náklady společnosti Český mobil umožní zahájit instalaci nejmodernějších technologií společnosti Ericsson. Výjimečné Centrum bylo založeno s cílem přispět k rozvoji služeb a aplikací založených na bázi bezdrátových technologií a k zavádění systémů mobilní komunikace nové generace v České republice.

Český mobil a.s., provozovatel mobilní sítě Oskar, se chce významnou měrou podílet na vzdělávání nových odborníků v oblasti telekomunikací a informačních technologií. Proto inicioval vznik Centra a poskytl potřebné investice na stavební úpravy i současné vybavení. Oskar rovněž zajistil odborné zázemí a management. Společnost Ericsson dodává potřebné zařízení, provádí jeho instalaci a úvodní zaškolení zaměstnanců Centra. ČVUT poskytlo prostory, ale i vědecko-výzkumné a pedagogické pracovníky.

Ředitelem Centra pro výzkum a vývoj se k 1. říjnu stal Ing. Zdeněk Gűtter CSc., jehož jméno je dlouhodobě spjato s výzkumem a rozvojem telekomunikačních sítí, služeb a koncových zařízení. „Ukázat, že vedle obchodních úspěchů při zavádění služeb nejširší veřejnosti může Oskar spolu se svými partnery konkrétně přispívat k odbornému vzdělávání v nejmodernějším a nejdynamičtěji se rozvíjejícím oboru telekomunikací,“ je hlavním cílem, s nímž do nové pozice Ing. Gűtter přichází. Exkluzivní interview s ředitelem Centra tvoří přílohu této tiskové zprávy.

Po získání licence na provozování třetí mobilní sítě GSM 900/1800 v říjnu roku 1999 se Český Mobil a.s. stal třetím mobilním operátorem v České republice. Komerční provoz zahájil 1. března 2000 pod obchodním jménem Oskar. Ke 2. srpnu bylo v síti Oskar aktivováno 100 000 uživatelů. Síť pokrývá více než 90% obyvatelstva a 99% hlavních silničních a dálničních tahů v České republice.

Hlavním akcionářem Českého Mobilu je kanadská firma Telesystem International Wireless (TIW). TIW je dynamicky se rozvíjející globální operátor mobilních telekomunikačních sítí s více než 2,9 miliony zákazníků po celém světě. Akcie TIW jsou na seznamu torontské burzy vedeny pod znakem "TIW" a na burze Nasdaq pod znakem "TIWI".

TIW buduje panevropskou specializovanou digitální mobilní radiotelekomunikační síť (ESMR) prostřednictvím své dceřinné společnosti Dolphin Telecom. Kromě analogových služeb SMR ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Španělsku a Portugalsku, nabízí společnost Dolphin Telecom ve Velké Británii rovněž služby ESMR.

TIW je navíc strategickým partnerem páté největší brazilské telekomunikační skupiny působící ve čtyřech geografických regionech. V rámci svých aktivit ve střední a východní Evropě je společnost TIW předním poskytovatelem mobilních služeb v Rumunsku a po obdržení licence v říjnu roku 1999 se stala rychle se rozvíjejícím duálním GSM operátorem v České republice.