Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Tři trojky“

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Získejte kontrolu nad svým účtem“ (dále jen soutěž) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako pořadatel).

2. DOBA PLATNOSTI SOUTĚŽE

2.1 Soutěž probíhá od 18. 6. 2012 do 30. 6. 2012 včetně (dále jako doba platnosti soutěže).

2.2 Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, které v době platnosti soutěže:

2.2.1 splní v určeném dni úkol vyhlášený na sociální síti Facebook, Twitter nebo Google plus.

3. PRAVIDLA SOUTĚŽE

3.1 Soutěž bude oznámena na sociálních sítích Twitter, Facebook a Google plus. Konkrétní úkol, který bude soutěžící plnit, bude uveřejněn na všech třech sociálních sítích.

3.2 Úkolem soutěžících bude v termínu trvání soutěže:

  • dostavit se na předem určené místo (prodejnu Vodafonu) a splnit úkol oznámený pořadatelem na sociálních sítích.

3.4 O úspěšném splnění úkolu rozhoduje pořadatel soutěže (prodejce) na místě jeho plnění.

3.5 Pořadatel má právo měnit podmínky soutěže.

3.6 Účastí v soutěži soutěžící souhlasí s podmínkami soutěže.

4. VÝHRY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ VÝHER

4.1 Do soutěže byly vloženy celkem 3 výhry: chytré telefony Samsung Galaxy S III. Každý soutěžící může vyhrát pouze jednu cenu během celé soutěže.

4.2 Výherci každého kola budou zveřejněni na sociální síti Facebook na speciální záložce věnované soutěži formou uvedení jejich jména, města bydliště a fotografie pořízené pořadatelem po splnění úkolu.

4.3 Výhra bude předána výherci bezprostředně po splnění úkolu.

4.4 V případě pochybností se výhercem stává ta osoba, která se pořadateli prokáže platným pořadovým číslem s nižší hodnotou, než jakou mají další soutěžící či osoba dříve oslovena greeterem, který vítá zákazníky na prodejně.

5. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE

5.1 Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru nebo obdobném vztahu k pořadateli, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům, účastníci, kteří se v rámci herního prostředí chovají vulgárně nebo jinak nevhodně nebo způsobem odporujícím účelu této soutěže či jejím pravidlům, nebo kteří porušují pravidla hry, obecně závazné právní předpisy České republiky nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky.

Vytisknout