Vodafone

První zelená síť

V roce 2011 jsme jako první spustili Zelenou síť. První svého druhu u nás, která obstojí i v zahraničním srovnání. Znamená to, že ze dvou třetin napájíme naši telekomunikační síť z obnovitelných zdrojů od dodavatele E.ON. Za zbylých 30 % spotřeby energie sázíme stromy ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Ročně je to kolem 20 000 kusů.

Proč je pro nás energie tak důležitá?

90 % naší celkové spotřeby energie tvoří mobilní síť – to jsou všechny ty antény, základnové stanice (tzv. BTS) a další technické věci. Je to tedy významný environmentální aspekt naší činnosti. Naše síť totiž bez problémů za rok spase nejméně 60 GWh. Proto se snažíme minimalizovat dopady naší činnosti a hledat možnosti energetických úspor.

Naše firma se dobrovolně zavázala celosvětově spořit energií, a tak snížit do roku 2020 množství vypouštěných CO2 na polovinu vůči emisím v roce 2006/2007. Nám se tohoto cíle podařilo dosáhnout už v roce 2011/ 2012. Již jsme tak díky Zelené síti ušetřili skoro 75 000 tun oxidu uhličitého.

Pohání nás voda, bioplyn nebo slunce?

Žádná síť nemůže být čistá na sto procent, ale my se tomu celkem blížíme. Není možné přesně určit, z jakého zdroje veškerá energie pro naši síť pochází. Pomůže ale, když se podíváme na to, z čeho nám náš dodavatel elektřinu mixuje:

 • Téměř polovinu (44 %) nakoupil dodavatel z vodních elektráren. V drtivém případě to byly malé vodní elektrárny, tedy ne žádné obří přehrady.
 • 22 % pochází z bioplynových stanic, zpracovávajících biologicky rozložitelný odpad na metan (a využívají tak energii, která by jinak přišla vniveč).
 • Spalování biomasy a vítr nás každý pohání z 12 % naší celkové spotřeby.
 • Z dalších obnovitelných zdrojů využíváme ještě fotovoltaiku, a to z 10 %.

Co o naší První zelené síti soudí odborníci?

Václav Cílek, geolog a klimatolog

"Energetika je jednou ze základních věcí našeho života. Dokud energie bylo dost, byla laciná a nevěděli jsme o tom, že oxid uhličitý poškozuje atmosféru a zvýrazňuje klimatické stavy, tak jsme se ani nemuseli starat. Energie bývala nějak automaticky zaručená konstanta. Časy se ale mění, takže je vhodné podporovat všechny jedince a firmy, kteří se upřímně snaží nalézat nová energetická řešení a to nikoliv pro vlastní užitek, ale z pocitu zodpovědnosti za chod světa."

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA

"Sázka na čistou, domácí a hi-tech energii je chytrá. Vodafone evidentně přemýšlí několik tahů dopředu. Přechod na zelenou elektřinou bude prospěšný pro zdraví každého z nás i pro českou ekonomiku a přitom na něm Vodafone vydělá."

Jan Pretel, klimatolog

"Tuto aktivitu považuji z hlediska ochrany životního prostředí za velmi prospěšnou – stačí malý orientační propočet. Společnost E. ON, která Vodafonu dodává ročně kolem 50 GWh energie potřebné pro provoz mobilní sítě, ji ze 70 % vyrábí z obnovitelných zdrojů, tedy ze zdrojů prakticky bezemisních. V našich klimatických podmínkách to při průměrné denní spotřebě energie na teplo a přípravu teplé vody pro jednu osobu kolem 3 kWh znamená vlastně úsporu emisí, které jsou nutné pro energetické zajištění základních podmínek života obyvatel ve městech, jako např. Trutnov, Kolín či Písek, což už jsou dost velká města! Potěšující na tom je i to, že E.ON nakupuje více než polovinu energie z malých vodních elektráren, tedy ze zdrojů minimálně dotovaných. A pokud zbývajících 30 % energetické spotřeby Vodafone pokryje výsadbou nových stromů, pro životní prostředí ještě lépe!"

Linda Jablonská, režisérka

"Zelená síť je sympatický projekt, ve kterém může být velká firma příkladem státu i jednotlivcům. Jen houšť. :)"

Sázíme stromy

Kde najdete naše-vaše stromy? Nejvíc jich sázíme právě v chráněných krajinných oblastech po celé republice. Vysazujeme zásadně původní druhy, nikoliv monokulturní plantáže. Jak stromy rostou, vstřebávají emise vznikající provozem naší sítě. Dospělý strom totiž dokáže za svůj život absorbovat 0,5 až 1 tunu CO2.

Šetříme energii

Spotřeba elektrické energie představuje jeden z nejvýznamnějších environmentálních dopadů telekomunikační firmy.

Dosáhnout našeho cíle snižování emisí se snaží tým energetiků, který analyzuje spotřebu energie v síti, na ústřednách a v našich kancelářích. Navrhují opatření pro zvyšování energetické efektivity sítě a snižování spotřeby.

Mezi tato opatření patří například:

 • Vyměňujeme zastaralé a neefektivní 2G technologie za modernější a úspornější.
 • Instalace efektivnějších typů klimatizací s nižší spotřebou.
 • Zvyšování pracovních teplot pro spínání klimatizací v síti - klimatizace se zapne při vyšší teplotě, chladí méně a má nižší spotřebu.
 • Snižování pracovních teplot BTS - topení se zapne při nižší teplotě, topí méně a má nižší spotřebu.
 • V závislosti na provozu (počet hovorů, přenášených dat) jsou operativně vypínány některé aktuálně nevyužité systémy BTS.
 • Některé BTS se chladí tzv. free-coolingem. Namísto klimatizace chladí technologii proudění vzduchu skrze otvory v kontejneru.
 • Naše základnové stanice mají obrysová světla s úspornými LED diodami.