Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Na pozici ředitelky korporátní komunikace a udržitelnosti Vodafonu od srpna 2020 nastupuje Zuzana Holá

03. August 2020