Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Cena za prodloužení licence na GSM spektrum pro O2 je nepřiměřeně nízká

25. May 2015