Vodafone

Technologická řešení

Rádi bouráme bariéry – přinášíme nová technologická řešení, která pomáhají znevýhodněným skupinám.

Vodafone Tablet Akademie

Aby mohli senioři jednoduše využívat výhody tabletu, který je na půli cesty mezi mobilním telefonem a počítačem, mají nyní díky Vodafonu možnost se naučit snadno ovládat toto chytré dotykové zařízení.

Renomované organizace Elpida a Nadace Charty 77, pracující se seniory, organizují kurzy v Praze i regionech, abychom byli zájemcům co nejblíže. V současné době hrají v životě všech lidí velkou roli počítače, mobilní telefony a nově i tablety. I senioři chtějí žít aktivně a komunikovat se svými blízkými prostřednictvím techniky, která je právě jejich dětem nebo vnoučatům tak blízká.

Během několikahodinových kurzů se účastníci z řad aktivních seniorů naučí ovládat toto zařízení od úplného začátku až po pokročilá nastavení. Při prvním setkání jim lektoři vysvětlí funkci tabletu, popíší, co je vlastně operační systém a jak zařízení funguje. Při dalších lekcích se účastníci naučí jak vyhledávat na Internetu, základy psaní textu na tabletu, práci s textem, naučí se pracovat s aplikacemi. Také se naučí využívat Skype, fotoaparát a lektoři budou zároveň seniorům stále k dispozici, když by potřebovali cokoliv zopakovat nebo ještě jednou ukázat.

Kurzy byly zahájeny na konci roku 2013 a budou pokračovat i během roku 2014 v Praze, Pardubicích, Vsetíně, Lounech, Karlových Varech, Prachaticích, Olomouci a dalších městech.

eScribe

Od roku 2008 mají ze zákona neslyšící a hluchoslepé osoby právo si na státních úřadech svobodně zvolit takový komunikační systém, který odpovídá jejich potřebám. Jedním z nich je písemný záznam mluvené řeči v reálném čase (tzv. přepis řeči).

V rámci Nadace Vodafone jsme podpořili Českou unii neslyšících, která začala nabízet přepis řeči pro konference nebo jednání u soudu. Následně jsme pak přispěli na vývoj projektu eScribe, který vznikl díky výzkumně-vývojovému centru RDC ČVUT a České unii neslyšících. V současnosti tuto službu zaštiťuje sociální firma Transkript Online. Využít ji můžete jak v některých prodejnách Vodafonu (viz níže), tak v dalších firmách a společnostech, které eScribe využívají.

Dalším krokem je propojení komunikačního systému se speciálním softwarem na automatické rozpoznávání řeči a využití služby přímo v mobilních telefonech.

Vodafone eScribe

Více informací

SeniorInspect

Nepřetržitá pomoc díky krabičce, která dá vědět asistenční službě o pádu nebo déle trvající nehybnosti uživatele. Ovládá se jediným červeným tlačítkem, lokalizuje seniora a spojí ho s operátorem, kdykoli a kdekoli potřebuje pomoc. Dopřejte svým babičkám a dědečkům svobodu pohybu s neustálou ochranou.

Podívejte se

Navigační centrum pro nevidomé a těžce zrakově postižené

Spolupracujeme se SONS na vývoji produktů pro nevidomé, aby mohli využívat výhody mobilní komunikace. Konkrétním výsledkem je první GPS navigační systém pro nevidomé v České republice, který umí lokalizaci a následně navigovat nevidomého do cílové oblasti. Systém pomáhá nevidomým od roku 2007.

mHealth

Vyvíjíme způsob, pomocí kterého mobilní telefony pomůžou nemocným – například tím, že připomenou, že je potřeba si vzít lék nebo zavolají lékaře, když je člověku špatně. To je náš cíl, to je mHealth.

Zvláštní tarif

Víme, že všichni nestojí na stejné startovní čáře, a proto nabízíme některým z vás Zvláštní tarif. Ten je pro zdravotně postižené osoby a občany závislé na péči jiných fyzických osob.

Podmínky poskytování Zvláštního tarifu