Vodafone

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00, Praha 5, IČ: 25788001 (dále jen „Vodafone“) zpracovávala mé údaje uvedené ve formuláři a informaci o tom, že jsem předal/předala osobní údaje referované osoby k marketingovým a obchodním účelům, což je společnost Vodafone oprávněna referované osobě sdělit, a prohlašuji, že jsem osobu uvedenou ve formuláři seznámil/a se skutečností, že jsem této společnosti poskytl/poskytla údaje uvedené ve formuláři a že bude kontaktován společností Vodafone za účelem nabídky jejích služeb.

Souhlas se uděluje na dobu 6měsíců.

Údaje jsou poskytovány dobrovolně. Osoba, jejíž data byla poskytnuta, má právo na přístup k výše uvedeným osobním údajům, má právo požadovat po Vodafone vysvětlení a právo případně požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů a další práva uvedená v § 11, 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů, a to na telefonní lince 800 777 777. Více informací o zpracování osobních údajů  v sekci Prohlášení o ochraně osobních údajů.